Strona głównaAktualnościGrecjaPowstrzymanie uchylania się od płacenia podatku VAT może zwiększyć przychody o 2...

Powstrzymanie uchylania się od płacenia podatku VAT może zwiększyć przychody o 2 miliardy euro

Ograniczanie uchylania się od płacenia podatków, było celem wszystkich rządów w przeszłości i obecnie. Jednakże w ciągu ostatnich kilku lat w Grecji poczyniono pewne pozytywne kroki w tym kierunku, co wynika z obliczeń przeprowadzonych przez Komisję Europejską i szacunków rządowych.

Przez ostatnie cztery lata budżet państwa stale wykazywał dodatkowe dochody o wartości 2,5 miliarda euro rocznie, przy czym źródła Ministerstwa Finansów podają, że celem jest, aby do 2026 roku te dodatkowe dochody wniosły stałe i trwałe dodatkowe 2 miliardy euro w ujęciu rocznym.

Dochody te, w połączeniu ze wzrostem gospodarczym, zostaną wykorzystane na pokrycie części lub całości ewentualnych świadczeń socjalnych lub obniżki podatków.

Obliczenia te oparto na luce w podatku VAT zmierzonej przez Komisję Europejską, która jest jedyną obiektywną wielkością służącą do pomiaru uchylania się od płacenia podatków.

Źródła ministerialne podają, że środki mające na celu zwalczanie uchylania się od płacenia podatków, które są obecnie w fazie wdrażania lub zostały już wdrożone, doprowadzą do wykrycia niezadeklarowanych dochodów.

Działania te obejmują m.in. powiązanie terminali POS z bankomatami, wstępnie wypełnione deklaracje VAT i dochody oparte wyłącznie na dochodach/wydatkach zarejestrowanych w systemie MyDATA, rozszerzenie wykorzystania terminali POS na całym rynku oraz zmiany w opodatkowaniu samozatrudnionych.

Według danych Komisji, luka w podatku VAT w Grecji w 2019 r. wyniosła 23,4%, a rok później spadła do 19,7% i obecnie szacuje się, że wynosi około 15%.

Z tych obliczeń wynika, że obniżka o 8,4 punktu procentowego zapewnia roczny dochód w wysokości 2,5 miliarda euro, z czego 2 miliardy euro pochodzą z podatku VAT, a 500 milionów euro z wyższych dochodów z podatku od osób prawnych.
Ministerstwo zamierza jeszcze bardziej zmniejszyć tę lukę w podatku VAT, do poziomu zbieżnego ze średnią europejską wynoszącą 9%, co oznacza dodatkowe 2 miliardy euro dochodów publicznych rocznie.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne