Strona główna O nas Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych

Niniejszy Regulamin  Ochrony Prywatności spełnia wymagania bezpieczeństwa dotyczące zbierania i zarządzania danych osobowych osób odwiedzających / użytkowników / członków  ( ” użytkowników „)  witrynę  www.polonorama.com, poprzez rejestrację lub w trakcie wizyty oraz korzystania z usług  strony www.polonorama.com. Warunki i gwarancje regulaminu nie mają zastosowania we wszelkich stosunkach powstałych pomiędzy użytkownikami  www.polonorama.com oraz wszelkich usługach, które nie podlegają kontroli i / lub własności  www.polonorama.com.

Biorąc pod uwagę charakter i „wielkość” Internetu, w żadnym wypadku, w tym zaniedbania czy nadużycia , www.polonorama.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika, który korzystał z usług sieciowych (linki lub odnośniki do innych witryn internetowych), opcji i treści www.polonorama.com  z własnej inicjatywy i za wiedzą niniejszego regulaminu.

Polityka Zbierania Danych Osobowych

Dane osobowe mogą być wymagane, gdy użytkownik korzysta z produktów i / lub usług www.polonorama.com lub gdy użytkownik odwiedza niektóre strony www.polonorama.com

Witryna  www.polonorama.com ściśle przestrzega przepisów  greckiego  prawa o Ochronie i Zbierania Danych Osobowych. Dane przekazane w powyższym przypadkach, nie są udostępniane ani ujawniane osobom trzecim i w żadnym wypadku podawane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przetwarzane. Wykorzystanie danych osobowych może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do:

• przestrzegania warunków i obowiązków poszczególnych usług, które zapewnia użytkownikom www.polonorama.com

• powiadomienia e-mailem o udogodnieniach dla użytkownika i wsparciu technicznym

•wyboru zawartości i usług oferowanych użytkownikowi, tak by były zbliżone do jego upodobań i zainteresowań

• zaspokojenia potrzeb i wymagań użytkownika w wyborze usług i produktów oferowanych przez www.polonorama.com

• informowania o ofertach, wydarzeniach, nowych usługach i produktach

•do zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu

•śledzenia odwiedzin naszej strony internetowej przez internautów na potrzeby wewnętrznych badań marketingowych

Wyjątkowo www.polonorama.com udostępni informacje o danych osobowych użytkownika w następujących przypadkach:

• za wyrażeniem zgody użytkownika na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych

• udostępnienia  danych osobowych osobom trzecim lub osobom uprawnionym, z którymi  współpracuje www.polonorama.com i tylko w stopniu  niezbędnym do prowadzenia świadczeń usług przez www.polonorama.com

• jeśli jest wymagane przez prawo, sąd lub na wniosek władz krajowych, rządowych i innego organu regulacyjnego

Korekta – Usuwanie danych osobowych

Serwis ww.polonorama.com daje użytkownikom możliwość usunięcia, jakichkolwiek danych osobowych i informacji przekazanych przez użytkownika oraz ich korekty poprzez powiadomienie email: info@polonorama.com

Cookis

Www.polonorama.com korzysta z technologii  pliku Cookie dla prawidłowego funkcjonowania usług i stron. Plik Cookies to małe informacje w formacie txt wysłane przez serwer i zapisywane na dysku twardym w komputerze każdego użytkownika, jeśli użytkownik akceptuje otrzymywanie Pliku Cookse.

Cookies nie są wykorzystywane w żaden sposób do nagrywania danych osobowych użytkownika i podbierania dokumentów lub archiwum z komputera. Wykorzystywane są  jedynie w celu ułatwienia dostępu użytkownika do określonych usług www.polonorama.com. Stosowanie  Cookis jest niezbędne do:

• podtrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu/login) dzięki temu użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (logować się)

• świadczenia indywidualnych usług dla użytkownika

• rejestrowania statystyki odwiedzających naszą stronę internetową

• możliwości prowadzenia badan w celu poprawy treści i usług tak by sprawić, żeby www.polonorama.com był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze

• sprawnego funkcjonowania i oceny możliwości technicznych

• okazania informacji dla użytkowników na podstawie ich zainteresowań i aktywności wskazanych podczas rejestracji.

Użytkownik www.polonorama.com może ustawić przeglądarkę (browser) tak, aby ostrzegała go o korzystaniu z Pliku Cookie od określonych usług  www.polonorama.com lub całkowitej odmowy obsługi Pliku Cookie.

Jeśli użytkownik nie zaakceptował otrzymania Pliku Cookie nie może mieć dostępu do usług w polonorama.com (wymagane jest logowanie się)

Linki  do innych stron

Strona ww.polonorama.com zawiera linki odsyłające do innych stron (witryn), które nie są kontrolowane przez nią, ale przez ich właścicieli (osoby fizyczne lub prawne). W żadnym przypadku www.polonorama.com nie odpowiada za ich warunki prywatności wobec użytkowników.

Adres IP

Adres IP- indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).  Adres IP jest stosowane  w celach technicznych oraz bezpieczeństwa związanych z administracją naszych systemów (serwer, bazy danych, sieci, itp.) i jest wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Adres IP dostępny użytkownika strony www.polonorama.com może być ujawniony na żądanie- zgodnie z przewidzianą procedurą ustawowych- poprzez właściwe organy policyjne,  sądowe lub inne organy władzy.

Dostosowanie prawa

Zarządzanie i ochrona prywatności użytkownika i jego usług w www.polonorama.com  niniejszego regulaminu jest zgodna z przepisami prawa greckiego, artykuł (N. 2472/1997 ochrony osobistej i ochrony danych osobowych oraz naniesionych zmian oraz prawa  europejskiego.

Serwis www.polonorama.com zastrzega sobie prawo do zmiany zasad ochrony danych osobowych w istniejących lub nowych artykułach prawnych w sprawie informacji użytkownika.

Prawo i inne warunki

Użytkownicy zobowiązani są do stosowania niniejszego Regulaminu www.polonorama.com i  dostosowania się do wszelkich zmian, które są uwarunkowane i uzupełniane według  prawa greckiego i europejskiego oraz odpowiednich przepisach międzynarodowych. Jakiekolwiek postanowienia i działania niniejszych warunków jest sprzeczne z prawem przestaje obowiązywać, bez wpływu na pozostałe warunki.

Obecne warunki użytkowania i polityka zarządzania oraz wykorzystywanie danych osobowych  zostają przyjęte z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Serwisu. Jednocześnie użytkownik wyraźnie stwierdza i wie, że warunki stanowią całość umowy między www.polonorama.com a użytkownikiem strony. Żadne zmiany w Regulaminie nie będą brane pod uwagę i nie są częścią tej umowy, chyba że zostaną zamieszczone w formie pisemnej na stronie i ujęte w niniejszej umowie.

Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

Korzystania z usług i www.polonorama.com oznacza, że użytkownik przyjmuje pełną akceptację warunków.