Strona główna O nas Staż & Praktyki

Staż & Praktyki

praktyki

Portal internetowy www.polonorama.com informuje o możliwości ubiegania się o zdalne oraz stacjonarne praktyki studenckie oraz absolwenckie. Realizacja wybranego wariantu praktyk odbywa się zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami.

Praktyki studenckie

Osoby zainteresowane udziałem w realizacji praktyk studenckich powinny:

• Być oficjalnie zarejestrowane na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/ inżyniera lub magistra;
• Kierunek studiów powinien korespondować z tematyką portalu, najbardziej preferowane są kierunki: dziennikarstwo, filologia angielska, filologia nowogrecka, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, grafika komputerowa, animacja komputerowa, marketing. W uzasadnionych przypadkach, w oparciu o referencje i certyfikaty istnieje możliwość realizacji praktyki/stażu przez studenta, który nie reprezentuje wyżej wymienionej dyscypliny.
• Posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) pozwalającą na płynną komunikację słowną oraz redagowanie krótkich informacji tekstowych;
• Posiadać kompetencje językowe pozwalające na sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz redagowanie informacji prasowych i publikacji popularnych oraz popularno-naukowych;
• Posiadać umiejętność dokonywania researchu informacji;
• Dodatkowym atutem będzie znajomość języka greckiego (wymaganie nieobligatoryjne)

Praktyki absolwenckie

Osoby zainteresowane udziałem w realizacji praktyk absolwenckich powinny:
• Przedstawić do wglądu dyplom ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich i/lub magisterskich)
• Kierunek studiów powinien korespondować z tematyką portalu, najbardziej preferowane są kierunki: dziennikarstwo, filologia angielska, filologia nowogrecka, filologia polska, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, grafika komputerowa, animacja komputerowa, historia, marketing. W uzasadnionych przypadkach, w oparciu o referencje i certyfikaty istnieje możliwość realizacji staży przez studenta, który nie reprezentuje wyżej wymienionej dyscypliny.
• Posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) pozwalającą na płynną komunikację oraz redagowanie krótkich informacji tekstowych;
• Posiadać kompetencje językowe pozwalające na sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz redagowanie informacji prasowych i publikacji popularnych oraz popularni-naukowych;
• Posiadać umiejętność dokonywania researchu informacji;
• Dodatkowym atutem będzie znajomość języka greckiego (wymaganie nieobligatoryjne)

Praktyki / staż w portalu POLONORAMA mogą odbywać się przez cały rok zarówno w formie on-line jak i stacjonarnie w dowolnym wymiarze czasu. Forma realizacji praktyk zawodowych zależna jest od indywidualnych preferencji kandydata, a także aktualnego zapotrzebowania portalu oraz sytuacji epidemiologicznej.

Preferowany okres trwania praktyk to od 1 do 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach i po wzajemnym porozumieniu okres ten może ulec zmianie. Podczas praktyki studenci nie otrzymują wynagrodzenia. Ponadto, portal POLONORAMA nie pokrywa kosztów dojazdu, przejazdów, wyżywienia, zakwaterowania oraz ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Grecji. Osoby, które odbyły staż / praktykę studencką – zarówno praktyki online jak i praktyki stacjonarne otrzymują zaświadczenie z portalu POLONORAMA o odbyciu praktyki.

Zainteresowanych stażem / praktyką prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „praktyki” i „staż” na adres: info@polonorama.com

Rekomendujemy zapoznanie się z warunkami wyjazdu w ramach programu Erasmus Praktyki. Istnieje bowiem możliwość realizacji praktyk/ stażu w ramach wyżej wymienionego programu. Wszelkie informacje oraz aktualne regulacje dotyczące projektu posiada zawsze jednostka macierzysta oraz Koordynator Programu Erasmus Praktyki na Państwa Uczelni.