Wieczór Mickiewiczowski w Atenach

Równo 200 lat temu, w 1822 roku w Wilnie ukazały się słynne „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, które wyznaczyły początek epoki romantyzmu w Polsce. Z tej szczególnej okazji Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, z porozumieniu z Polskim Instytutem Archeologicznym w Atenach i Ambasadą Rzeczypospolitej w Atenach zorganizowały wydarzenie kulturalne, gromadzące mieszkającą w Grecji społeczność polonijną. Rok 2022 został natomiast ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Wieczór Mickiewiczowski odbył się 26 maja w siedzibie ambasady i został otwarty przemówieniem Ambasadora Rzeczypospolitej w Grecji, Artura Lomparta, który wystąpił w towarzystwie prorektora UAM, prof. dr hab. Michała Banaszka i dyrektora PIAA, prof. dr hab. Janusza Czebreszuka. Podczas wydarzenia przedstawiono także strukturę i założenia Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach, który po raz pierwszy miał okazję zaprezentować się przed szerszym gronem Polonii greckiej.

Program wydarzenia zwierał wykład prof. UWAM dr hab. Wojciecha Hamerskiego z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na temat znaczenia „Ballad i Romansów” zarówno w polskim romantyzmie, jak i na tle kultury europejskiej. Następnie odbył się recital pieśni do poezji Adama Mickiewicza w wykonaniu prof. UAM dr hab. Mateusza Stróżyńskiego z Wydziału Filologii Klasycznej UAM, który śpiewał barytonem w akompaniamencie pianisty, Szymona Chorobińskiego z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wszystko odbyło się w języku polskim, a na samym końcu nastąpił poczęstunek.

„Dziękujemy wszystkim za koncert, ale przede wszystkim za wykład. Poczuliśmy się trochę jak w starym salonie literackim, zyskując ogrom nowej wiedzy na temat literatury” – powiedział Artur Lompart, chwaląc władze Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Polski Instytut Archeologiczny w Atenach za owocną współpracę.

JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacek Popiel, pogratulował Ambasadzie i PIAA zorganizowania Wieczoru Mickiewiczowskiego i uznał wydarzenie za wspaniałą inicjatywę.

Całość odbyła się w ramach cyklu „Polish Heritage Days”.

Tekst, zdjęcia: Marzena Mavridis

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne