Strona głównaAktualnościInformacje polonijneKonkurs Polonijny Rodzic na 6: „Szukamy najlepszych z najlepszych”

Konkurs Polonijny Rodzic na 6: „Szukamy najlepszych z najlepszych”

Czy zastanawialiście się, dlaczego warto zgłosić rodzica do VII edycji międzynarodowego konkursu Polonijny Rodzic na 6? Miałam zaszczyt przeczytać wszystkie nominacje z dotychczas nadesłanych edycji konkursu i chciałabym podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Kim są nominowani rodzice? Czym się wyróżniają na tle szkolnej wspólnoty? Nominowany rodzic jest wzorem do naśladowania, najlepszym z najlepszych, inspiruje, kreuje, motywuje innych rodziców do wspierania działalności szkoły polonijnej. Niejednokrotnie jest wieloletnim mentorem i liderem innych rodziców–wolontariuszy. Jako pierwszy nauczyciel swoich dzieci jest dla nich przykładem, jak również dla pozostałych uczniów szkoły.

Nasuwa się kolejne pytanie. Jakie wartości dla szkoły/organizacji niesie za sobą nominowanie rodzica do naszego konkursu? Zgłoszenie rodzica do konkursu jest wspaniałą formą podziękowania za jego bezinteresowną pracę na rzecz szkoły, docenieniem jego zaangażowania, a także podniesieniem rangi rodzica–wolontariusza w środowisku szkolnym i w szerszym kręgu polonijnym. Rodzic na 6 może być kluczem otwierającym nowe horyzonty, wnoszącym innowacyjne i ciekawe pomysły przyczyniające się do rozwoju szkoły (…).

Jeżeli masz u siebie wybitnego rodzica i popierasz idee konkursu jakimi są: docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, prześlij nominacje do 31 marca 2024 r. na adres: polonijnyrodzicna6@gmail.com.

Więcej informacji można znaleźć na stronach konkursu www.polonijnyrodzicna6.com.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne