Strona głównaAktualnościPolska7 państw, które zyskały na kryzysie

7 państw, które zyskały na kryzysie

Które państwa najbardziej skorzystały na kryzysie?
Amerykański magazyn Foreign Policy, wymienia siedem państw, które najbardziej skorzystały na recesji. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Polska.

Korea Południowa
Kiedy w 2009 r. wszystkie państwa obcinały, rząd Lee Myung-bak zwiększył wydatki publiczne na badania i rozwój z 3,4% do 5% PKB. Dzięki temu Korea Południowa stała się pierwszym krajem rozwijającym się w recesji. Dochody gospodarstw domowych rosną, natomiast we wrześniu agencja Fitch podwyższyła rating kraju. Nacisk na innowacje z połączeniem hojnych dotacji i utrzymaniem kursu waluty krajowej na niskim poziomie zapewniły produkcje I gigantom jak Samsung, Kia i Hyundai, zdobywając tym samym coraz większą część rynku międzynarodowego. Jednak niski poziom konsumpcji krajowej i zadłużenie gospodarstw domowych są słabością kraju.

Polska
Jak twierdzi Foreign Policy, Polska przez lata była uważana, jako jeden z najmniej obiecujących państw kapitalistycznej Europy. Poniekąd Polacy dodatkowo więcej pracują niż inni Europejczycy, o około 500 godzin rocznie niż Niemcy, zarabiają przy tym znacznie mniej. Kryzys jednak pokazał inaczej. W 2009 r. w najgorszym okresie kryzysu polska gospodarka była, jako jedyna w Europie, która rozwijała się. Dodatkowo duży popyt krajowy sprawił, że Polska nie ucierpiała na spadku eksportu tak mocno jak jej sąsiedzi. W okresie 2008-201 1 gospodarka wzrosła o 15, 8%, podczas gdy PKB państw Unii Europejskiej skurczył się o 0,5 %. Ostrożna polityka monetarna i fiskalna, niski poziom zadłużenia publicznego, a także duży rynek wewnętrzny, który zmniejszył uzależnienie od wahań popytu za granicą, są tajemnicami tego polskiego mini cudu.

Meksyk
Tragedia chaotycznej „wojny z narkotykami”, która kosztowała życie 50.000 osób w ciągu ostatnich sześciu lat. Dynamika jej wzrostu w 2011 r. była wyższa niż w przypadku osławionej Brazylii. W 2010 rząd stworzył 700.000 nowych miejsc pracy. Gros produkcji trafiła na eksport, stanowiąc poważne wyzwanie dla Chin w przypadku sprzedaży na amerykański rynek. Niskie zadłużenie i niska inflacja działają korzystnie. Przez cały czas trwania kryzysu w strefie euro inflacja i wskaźniki zadłużenia są utrzymywane na niskim poziomie. W 2012 roku po raz pierwszy w historii tyle samo mieszkańców Meksyku emigrowało do USA, co stamtąd powracało.

Kanada
1 lipca br. w dzień obchodu narodowego Kanady, oficjalnie ogłoszono, że przeciętny Kanadyjczyk jest bogatszy, po raz pierwszy w historii, od przeciętnego Amerykanina. Jeszcze dwadzieścia lat temu w okresie „chudych krów „, kiedy Kanada cierpiała z powodu nadmiernego zadłużenia, taki scenariusz byłby mało prawdopodobny. Dopiero w latach 90. zadłużona Kanada wyszła na prostą. W tym samym czasie sektor finansowy został zregulowany. To pozwoliło w momencie wybuchu kryzysu w 2008 r. poluzować politykę fiskalną i wprowadzić efektywne programy stymulacyjne. Rząd zaczął inwestować w infrastrukturę. Obecnie Kanada, znajduje się w 10 najbardziej przyjaznych miast do życia, według The Economist.

Szwecja
Szwecja przeszła przez kryzys sektora bankowego w 1992 r., kiedy to pękła bańska na rynku nieruchomości. Wtedy rząd był zmuszony sprywatyzować największe banki, przez co był przygotowany na kryzys. Państwo zdołało utrzymać zadłużenie na niskim poziomie (38% PKB), w porównaniu do Niemiec (80%). Szwecja nie przyjęła euro ,co pozwoliło jej wykorzystywać własną walutę. W 201 1 gospodarka szwedzka była najszybciej rozwijającą się w Europie (po Estonii), zaś korona stale zyskuje wobec euro.

Indonezja
Przede wszystkim zaufanie: Indonezyjczycy wierzą, na 80%, że ich kraj stanie się potęgą światową. Przez cały okres kryzysu, Indonezja utrzymuje wysoką stopę rozwoju 4,5%. W ubiegłym roku wzrost gospodarczy był największy ze wszystkich krajów grupy G20. Wynik ten został osiągnięty przez eksport surowców (węgiel, cynku, itp.), lecz także przez zwiększenie produkcji krajowej. Na przykład rynek motoryzacyjny tego kraju, mierzony sprzedażą nowych aut wzrósł o 1 5% . Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje zagraniczne stanowiły około jednej trzeciej PKB w drugim kwartale 2012. Pomimo, że Indonezja jest czwartym najbardziej zaludnionym państwem na świecie( 250 mln mieszkańców) otrzymuje sporą przewagę dzięki dywidendzie demograficznej.

Turcja
Przez ostatnią dekadę wzrost PKB na jednego mieszkańca Turcji potroił się. Teraz kraj jest największym producentem samochodów. Znajdują się tam fabryki Hondy, Hyundaia, Renault, Toyoty i Forda. Dobrze rozwija się również rynek farmaceutyczny.

To w dużej mierze zasługa rządu Tayyipa Erdogana, który zliberalizował zasady inwestycyjne i wprowadził radykalne działania mające na celu ukrócenie korupcji. Pełni też rolę swoistego pomostu pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem. Jej największym partnerem handlowym są Niemcy, a coraz ważniejszą rolę ogrywają Egipt, Iran, Irak i Arabia Saudyjska.
Jednak wzrost inflacji kryje groźbę, a brak pośredników towarów oraz brak postępów w akcesji kraju do Unii Europejskiej oznacza, że wzrost tureckiej produkcji przemysłowej ostatecznie prowadzi do pęcznienia deficytu obrotów bieżących

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne