Strona głównaBez kategoriiZapisy do Przedszkoli - Żłóbków

Zapisy do Przedszkoli – Żłóbków

Termin przyjmowania zgłoszeń do państwowych Przedszkoli – Żłobki / Βρεφοκομεία trwa od 15 maja do 15 czerwca.

Ponieważ istnieje możliwość wystąpienia wolnych miejsc w trakcie roku szkolnego, wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Przedszkola-Żłobki / Βρεφοκομεία są otwarte od 1 września do 31 lipca każdego roku w godzinach od 7:00 do 16:00

WYMAGANE DOKUMENTY
Akt lub wpis urodzenia dziecka / Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Παιδιού.
Zaświadczenie lekarskie o rozwoju i stanie psychoruchowym dziecka / Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού.
Kserokopia strony książeczki szczepień zdrowia dziecka,(widoczne stawienie się dziecka w przewidywanym okresie i wieku szczepionek)  / Φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού
Reakcja szczepionki (mantoux) zgodnie z aktualną  opinią  medyczną /  Επίσης φυματιοαντίδραση (mantoux) σύμφωνα με τις τρέχουσες ιατρικές απόψεις.
Kopie zeznania podatkowego małżonków z bieżącego roku  lub kopie deklaracji ze stanem całkowitego  dochodu rodziny, zatwierdzoną przez Centrum Pomocy Obywateli (K.E.P.) lub Posterunek policji / Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους
Potwierdzenie pracy przez pracodawcę i poświadczone kserokopie pieczęci  (znaczki) rodziców dla pracowników w sektorze prywatnym lub jakiekolwiek publiczny dokument, który pokazuje, że matka lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem pracuje / Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου (μονογονεϊκή) εργάζεται.

Aby zarejestrować dziecko rodziców cudzoziemców w Przedszkolu oprócz  w/w dokumentów warunkiem jest prawne zezwolenie na pobyt w Grecji / Απαραίτητη η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται.

UWAGA: Wszelkie zmiany  ekonomiczne lub stanu rodzinnego rodziny dziecka muszą być niezwłocznie zgłaszane do Przedszkola-Żłobki / Βρεφοκομεία.

DODATKOWE DOKUMENTY W SZCZEGÓLNYCH WYPADKACH

  • Pracowniicy miejscy (dzielnicy miasta) –Potwierdzenie zatrudnienia w Urzędzie Miasta / Προσκομίζεται οικεία βεβαίωση.
  • Rodziny wielodzietne – Certyfikat stanu rodzinnego / Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Rodzina z trójką dzieci – Certyfikat sytuacji rodziny /Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Dzieci osierocone – Akt zgonu zmarłego rodzica / Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα.
  • Dzieci samotnych rodziców  – Certyfikat stanu rodzinnego matki / Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας.
  • Rodzice  po rozwodzie  lub w separacji – Certyfikat przyznania opieki dziecka lub zaprzysiężone i potwierdzone oświadczenie N.1599/86 przez rodzica, który ma podjąć opiekę nad dzieckiem / Βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον γονέα που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού.
  • Oboje rodzice studenci – Potwierdzenie przez Sekretariat Szkoły  ostatniego semestru / Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου σπουδών.
  • Dzieci-żołnierzy  – Potwierdzenie przez Armię / Βεβαίωση από το Στρατό.
  • Osoba  cierpiąca  na wieloletnią  chorobę – Świadectwo o chorobie potwierdzone przez Komisje  Zdrowia / Προσκομίζεται οικεία βεβαίωση Στην οικογένεια ασφαλιστικού φορέα ή Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
  • Rodzice Cudzoziemcy – Aktualne zezwolenie pobytu / Άδεια διαμονής (έστω προγενέστερη, με βεβαίωση ανανέωσης από τον οικείο Δήμο).


Skala miesięcznego wyżywienia, zgodnie z rocznym dochodem rodziny jest następująca:

Dochód rodzinny

1 dziecko

2 dzieci

12.001 – 13.000 €

45 €

65 €

13.001 – 15.000 €

60 €

90 €

15.001 – 18.000 €

70 €

105 €

18.001 – 24.000 €

80 €

120 €

24.001 – 30.000 €

100 €

140 €

30.001 – 33.000 €

110 €

150 €

33.001 – 36.000 €

120 €

160 €

Od 36.001 € lub więcej

150 €

180 €

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne