Strona głównaPoradnikAuto - MotoWeszły w życie nowe prawa pasażerów pociągów w UE

Weszły w życie nowe prawa pasażerów pociągów w UE

Nowe zasady wypłacania odszkodowań za opóźniony pociąg i sprzedaży wspólnych biletów przez przewoźników, polepszenie sytuacji podróżnych z niepełnosprawnością, zmiany w zasadach oferowania usługi przewozu rowerów – to tylko niektóre istotne zmiany, które wprowadza nowe rozporządzenie Parlamentu Eu-ropejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Wzmocnienie praw osób z niepełnosprawnością

Wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe w UE muszą zagwarantować bezpłatną pomoc osobom z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej. Skrócono też czas, w który, takie osoby będą musiały powiadomić przedsiębiorstwa kolejowe o potrzebie pomocy – do co najmniej 24 godzin przed planowaną podróżą, z 48 godzin poprzednio. Jeśli muszą podróżować z osobą towarzyszącą, podróżuje ona za darmo. Przewoźnicy muszą też zagwarantować miejsce dla psów towarzyszących pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.

Pomoc w razie opóźnienia lub odwołania pociągu

W przypadku opóźnienia przekraczającego 60 minut pasażerowie mogą wybrać między pełnym zwrotem kosztów biletu, kontynuacją podróży lub zmianą trasy na podobnych warunkach, bez dodatkowych kosztów. Jeśli będzie to potrzebne, operatorzy muszą zapewnić posiłki i napoje oraz zwrócić koszty zakwaterowania.

Jeżeli po 100 minutach od planowanego odjazdu pasażerowie nie zostaną poinformowani o możliwości zmiany planu podróży, mogą sami zorganizować podróż transportem publicznym, za co otrzymają zwrot kosztów.

Więcej informacji

Przedsiębiorstwa kolejowe muszą udzielać podróżnym więcej informacji na temat obowiązujących przepisów, na przykład poprzez podawanie szczegółowych informacji o prawach pasażerów na biletach. Muszą też poprawić zrozumiałość terminów i procedur składania skarg.

Pociągi przyjazne dla rowerzystów

Obecnie w pociągach nie ma wystarczająco dużo miejsc na rowery. Według nowych przepisów, wszystkie nowe i odnowione pociągi będą musiały mieć wydzielone miejsca dla transportu rowerów, aby zachęcić do korzystania z nich.

Prace nad aktualizacją

Nowe przepisy weszły w życie 7 czerwca 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących rowerów, które wejdą w życie 7 czerwca 2025 roku.

Źródło: www.europarl.europa.eu

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne