Projekty polonijne 2014

Wnioski o dofinansowanie projektów polonijnych można przesyłać do 30 października 2013.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z MSZ, za pośrednictwem Ambasad, na projekty polonijne na 2014 rok w ramach następujących funduszy:

arrow Szkolnictwo polskie za granicą
arrow Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
arrow Kultura i sztuka oraz pozostała działalność

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków na adres mailowy: karolina.smaga@msz.gov.pl do 30 października br.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
1. Nazwa / imię i nazwisko organizatora
2. Tytuł projektu
3. Opis projektu z uzasadnieniem celu
4. Termin i miejsce realizacji projektu
5. Całkowity koszt realizacji projektu
6. Wnioskowana kwota dofinansowania z Ambasady
7. Kosztorys za wskazaniem pozycji, które będą dofinansowane przez Ambasadę
8. Współorganizatorzy
9. Inne źródła finansowania projektu oraz wysokość tych dofinansowań

W załączeniu znajdziecie Państwo wzór wniosku o przyznanie środków oraz przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie środków.

Ponadto, pragnę zaznaczyć, iż projekty powinny być zgodne z priorytetami polskiej polityki zagranicznej na lata 2012 – 2016. W załączeniu znajdziecie Państwo zadania przewidziane w ramach priorytetów dla współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Jednocześnie informuję, iż podstawą uzyskania dofinansowania – a tym samym rozliczenia faktury – będzie dołączenie do faktury sprawozdania z wykonanego projektu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Karolina Smaga
III Sekretarz
Zastępca Kierownika Wydziału Konsularnego
Tel. +302106771997, faks: +302106771996
e-mail: karolina.smaga@msz.gov.pl

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne