Strona głównaPoradnikObywatel - dokumentyPraktyki studenckie w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Atenach

Praktyki studenckie w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Atenach

Wydział Konsularny Ambasady RP w Atenach prowadzi nabór na praktyki studenckie lub absolwenckie. Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania (w przypadku praktyk studenckich) nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Praktyki studenckie są nieodpłatne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:
arrow posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
arrow być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
arrow studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:
arrow posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
arrow być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej RP;
arrow od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

Osoby ubiegające się o praktyki proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:
Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną datą praktyk, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: Dorota.Ziolkowska-polizopulou@msz.gov.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 2106771997-8, 2106726178-9.
W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

con info Więcej informacji na temat praktyk, zarządzenia, formularze aplikacyjne i wzory pozostałych wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie MSZ : www.msz.gov.pl

Dorota Ziółkowska-Polizopulu
referent WK

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne