Strona głównaAktualnościPolskaPraca w instytucjach UE - unijny ambasador akademicki

Praca w instytucjach UE – unijny ambasador akademicki

UE w celu zwiększenia świadomości studentów o możliwościach pracy zawodowej w unijnych instytucjach ustanowił Program Ambasadorów Kariery UE na wielu europejskich uczelniach, w tym również na polskich.

Odkąd w 2002 roku zaczął funkcjonować Europejski Urząd Doboru Kadr, rozpoczęto prace nad unowocześnieniem i harmonizacją systemu rekrutacji pracowników do administracji europejskiej. Unijni oficjele zdali sobie również sprawę, że zdecydowana większość pracowników unijnej administracji składa się z przedstawicieli krajów „starej Unii”, którzy w przeciągu 5-10 lat będą przechodzić na emeryturę. A więc stwierdzono, że trzeba coś zrobić ze starzejącą się europejską kadrą urzędniczą.

Unijny ambasador akademicki – praca w instytucjach UE
W tym celu Europejski Urząd Doboru Kadr „odświeżył” swoje oblicze wprowadzając swoje nowe, rozpoznawalne logo EU Careers oraz stworzył program unijnych ambasadorów akademickich.

Program ten składa się z przeszkolonych studentów na uczelniach w całej Europie, którzy zajmują się aktywnym promowaniem możliwości pracy w instytucjach UE poprzez udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, a także organizowanie spotkań z unijnymi urzędnikami i lokalne reprezentowanie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.

Podczas szkolenia dla studenckich ambasadorówzwracana jest szczególna uwaga na umiejętność współpracy studentów z uczelnianymi biurami karier a także organizacjami studenckimi. Przed szkoleniem EPSO oferuje pomoc przy organizacji spotkań studentów ze stałymi przedstawicielstwami państw członkowskich w Brukseli, aby łatwiej mogli oni dowiedzieć się jak wygląda sytuacja zatrudniania rodaków w administracji unijnej oraz na jaką współpracę ze strony stałych przedstawicielstw mogą liczyć.

Popularność programu w Polsce
W pierwszej edycji EU Careers Ambassadors wzięło udział 23 studentów, w drugiej było to już ponad 40 przedstawicieli europejskich. W roku akademickim 2012/13 rozpocznie się już trzecia edycja programu ambasadorskiego z udziałem 52 przedstawicieli europejskich uczelni. EPSO w Polsce w tym roku będą reprezentować na uczelniach Linda Grimmius na Uniwersytecie Gdańskim oraz Jan Jęczmyk na Uniwersytecie Warszawskim.

Można stwierdzić, że program ambasadorski cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród studentów co, miejmy nadzieję, odzwierciedla rosnące zainteresowanie pracą w europejskich instytucjach wśród młodych ludzi oraz pozwoli na wzrost zatrudnienia Polaków w strukturach unijnych.

logo twoja europa

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne