Strona głównaAktualnościPolskaPraca dla Polaków w Norwegii

Praca dla Polaków w Norwegii

Dlaczego Polacy coraz chętniej migrują do Norwegii w poszukiwaniu pracy? Czynników tłumaczących to zjawisko może być wiele. Najczęściej jednak wymienia się jedno, bezsprzecznie istotne – wysokość zarobków.

Jak podaje GUS, w 2011 roku poza granicami Polski przebywało czasowo 2 mln 60 tys. obywateli. Jest to aż o 60 tys. więcej, w stosunku do roku poprzedniego. Według przeprowadzonych badań, Polacy najchętniej przebywają w Wielkiej Brytanii (625 tys.), Niemczech (470 tys.), Irlandii (120 tys.) oraz w Niderlandach (95 tys.). Mimo wyników przeprowadzonych analiz, powszechnie wiadomo, że dziś coraz rzadziej wyjeżdża się do Wielkiej Brytanii, by znaleźć lepiej płatną pracę – istnieje duża szansa, by powrócić stamtąd z tzw. kwitkiem. Pośród wyników badań GUS nie dziwi natomiast wysoka pozycja Niemiec. 1 maja 2011 roku rynek pracy Polska – Niemcy został oficjalnie otwarty.
Mimo że Norwegia nie znalazła się wśród krajów, do których Polacy migrują najczęściej, wiadomo że to tylko kwestia czasu, by GUS wspomniał o tym skandynawskim kraju. Szacuje się, że dziś w Norwegii przebywa ponad 120 tys. polskich obywateli.

Kraina mlekiem i miodem płynąca
Norwegia, państwo skandynawskie, obecnie jest jednym z najbogatszych krajów świata. Swą mocną pozycję zawdzięcza między innymi naturalnym złożom ropy naftowej oraz gazu ziemnego. O zamożności tego miejsca świadczy między innymi średni PKB na jednego mieszkańca: 510 000 NOK/ 61 915 €. Średnie zarobki przyciągają bezrobotnych z każdego zakątka ziemi. Nie ma się czemu dziwić, tu trudno o wyraźne różnice między klasą biedną, średnią i bogatą.

norwegia1Jak szukać pracy w Norwegii?
W dobie Internetu nie ma dziś najmniejszego problemu w znalezieniu odpowiedniej dla siebie oferty. Wiele polskich portali zamieszcza ogłoszenia nadsyłane przez pracodawców – Norwegów, którzy proponują zatrudnienie. Oferty pracy znalezione na portalach ogłoszeniowych są o tyle bezpieczne, że każdy pracodawca jest uprzednio zweryfikowany przez władze zarządzające daną stroną internetową. Nie istnieje tu zagrożenie wyzyskiwania bądź innych fałszerstw.
Inną drogą, którą można podążyć w celu znalezienia zatrudnienia w obcym kraju, jest udanie się do lokalnego urzędu pracy w swoim miejscu zamieszkania. Do tamtejszych miejsc równie często zgłaszają się zagraniczni pracodawcy. Często jednak zdarza się tak, że ogłoszenia dotyczą jedynie prac sezonowych.
W wypadku, gdy wyjazd do Norwegii nastąpił przed znalezieniem konkretnej pracy, warto zaopatrzyć się w gazetę codzienną. Udogodnienia polegające na dostępności prasy w języku angielskim, na pewno ułatwią poszukiwania zatrudnienia.

Formalności związane z podjęciem pracy w Norwegii
Mimo że Norwegia nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, nie przeszkadza to w swobodnym migrowaniu ludności całej Europy w celu poszukiwania zatrudnienia. Norwegia należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dlatego zbędne jest wyrabianie dodatkowych dokumentów (np. wiz), by przekroczyć granice kraju. Aby jednak pracować legalnie, należy zapoznać się z kilkoma istotnymi sprawami, związanymi z pracą w Norwegii:
arrowpobyt, który nie przekracza 3 miesięcy nie wymaga jakiegokolwiek pozwolenia;
arrowpobyt przekraczający 3 miesiące wymaga złożenia wniosku w lokalnym komisariacie policji;
arrowzezwolenie na osiedlenie się w Norwegii wymaga nieprzerwanego pobytu w kraju przez co najmniej 3 lata;
arrowosoba zarejestrowana w urzędzie pracy (w tzw. Aetat) może przebywać w Norwegii jedynie do 6 miesięcy;
arrowosoba zatrudniona legalnie zobowiązana jest zarejestrować się w najbliższym urzędzie meldunkowym;
arrowpo otrzymaniu zezwolenia na pobyt tymczasowy, należy zgłosić się do Urzędu Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) oraz zarejestrować się w urzędzie podatkowym (Skattekort).

norwegia kZawody poszukiwane
Niewątpliwie najłatwiej w Norwegii znaleźć pracę sezonową. Z uwagi na to, że główna gałąź przemysłu kraju opiera się na wydobywaniu złóż, najłatwiej o zatrudnienie w tym sektorze. Ponadto liczą się tu także rybołówstwo, rolnictwo oraz leśnictwo, dlatego swoich sił można spróbować przy pracy na kutrze rybackim bądź zbierając lub segregując warzywa i owoce. Równie chętnie zatrudnia się w Norwegii specjalistów ds. wszelakich prac budowlanych oraz inżynierów posiadających „fach w ręku”. Ludzie młodzi mogą także zarabiać malując domy lub pomagając w pracach domowych. Inne dostępne posady zwalniają się z uwagi na okres urlopowy.
Wiecęj informacji na portalu: www.norwegia.igns.pl

Szczyt marzeń?
Praca dla Polaków w Norwegii nie zawsze odpowiada zdobytemu wykształceniu lub posiadanym ambicjom. Jeśli brać pod uwagę stałe osiedlenie poza granicami kraju, należy zdawać sobie sprawę z istniejącej bariery językowej. Wyjeżdżając do Norwegii, by podjąć pracę tymczasową, nie trzeba znać języka norweskiego (wystarczy komunikatywna znajomość angielskiego). Aby jednak dostać pracę lepiej płatną, choćby w sektorze usług, należy już sprawnie posługiwać się językiem norweskim. Jak powszechnie wiadomo – najlepiej i najszybciej uczyć się języka obcego przebywając w innym kraju. Można więc postawić na własny rozwój zawodowy, podnoszenie kwalifikacji, by w późniejszym okresie starać się o zatrudnienie na wyższym stanowisku. Pozostaje tylko zastanowić się, czy życie w nowym świecie będzie na pewno długofalowe. Gdy istnieje przymus powrotu, zderzenie z rzeczywistością może być mało przyjemne…

logo twoja europa

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne