Strona głównaAktualnościInformacje polonijnePolonijny turniej poetycki o „Srebrne pióro”

Polonijny turniej poetycki o „Srebrne pióro”

VIII OGÓLNOPOLSKI  I  POLONIJNY  TURNIEJ  POETYCKI o „SREBRNE PIÓRO” PREZYDENTA MIASTA MIELCA Janusza Chodorowskiego oraz o LAURY KWARTALNIKA „Nadwisłocze”, „Wieści Regionalnych” i „POETYCKI EXLIBRIS” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Mielcu pod patronatem w kategorii POLONIA Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Ortyla.

Regulamin

1). Turniej poetycki organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – Filię w Mielcu, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Redakcję „Nadwisłocza” i „Wieści Regionalnych”. Honorowy patronat: Prezydent Miasta Mielca.

2). Turniej organizowany jest w trzech kategoriach:
I.  MŁODZIEŻOWEJ (uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
II. DOROSŁYCH
III. POLONII zagranicznej oraz cudzoziemców piszących po polsku (do wiersza napisanego
w innym języku należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski).

3). W Turnieju nie mogą brać udziału laureaci nagrody głównej siedmiu poprzednich edycji Turnieju, poza tymi, którzy przeszli z kategorii „MŁODZIEŻOWEJ” do kategorii „DOROSŁYCH”.

4). Zainteresowani udziałem w konkursie przygotowują indywidualnie jeden wiersz  o objętości nie większej niż 1 strona znormalizowanego maszynopisu (30 linijek), napisany w 7 egzemplarzach + tekst wiersza na płycie CD z zapisem w programie Word, podpisane godłem z dopiskiem MŁODZIEŻ,  DOROŚLI lub POLONIA.

5). Uczestnicy przekazują do Biblioteki Pedagogicznej 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  dwie zaklejone koperty opatrzone godłem: pierwsza zawiera tekst jednego utworu poetyckiego, w 7 egzemplarzach + płyta CD z tekstem wiersza; w drugiej kopercie znajdują się dane osobowe uczestnika turnieju – imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły, nr telefonu, adres e-mail itp. w terminie do 23 marca 2012 roku (utwory poetyckie odbiegając od w/w wymagań, tj. np. kilka wierszy, za długie lub bez godła, nie będą kwalifikowane do oceny).

6). Utwory ocenia powołane przez organizatorów Jury. W jego skład wchodzić będą przedstawiciele organizatorów i patronów konkursu, poeci – członkowie Związku Literatów Polskich, poloniści oraz animatorzy kultury. O nagrodach głównych  i wyróżnieniach decyduje suma punktów uzyskanych od poszczególnych członków Jury przyznawanych w skali od 1 do 6. Oceniane wiersze są anonimowe i dopiero po zliczeniu punktów otwierane są koperty z danymi uczestników konkursu.

7). Autorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu utworu do finału turnieju, który planowany jest na przełomie maja i czerwca 2012 roku. Podczas Finału odbędzie się prezentacja nominowanych utworów, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród głównych oraz dodatkowych.

8). Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na bezpłatną publikację książkową oraz w mediach, zgłoszonego do konkursu wiersza. Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych.

9). Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymają zaświadczenia o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie – Filią w Mielcu.

con_info Informacji udziela Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Mielcu, tel. 17 5862178 oraz
e-mail: mielec@pbw.org.pl  a także przez stronę internetową: www.rzeszow.pbw.org.pl  
lub www.promocja.mielec.pl

pioro

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne