Strona głównaPoradnikObywatel - dokumentyRegulowania długów osób zadłużonych

Regulowania długów osób zadłużonych

Tysiące greckich gospodarstw domowych ma duże zadłużenie, tzn. nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań, w wyniku kryzysu gospodarczego lub niespodziewanych wydarzeń wkraczających w życie (bezrobocie, choroba) czy wysokiej stopy procentowej, agresywnej i nieprzejrzystej praktyki banków i niekontrolowanego zadłużenia.

Ustawa 3869/2010 regulowania długów osób zadłużonych / (Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

Ustawa 3869/2010 dla zadłużonych gospodarstw domowych umożliwia osobom fizycznym, tj. osób, które nie są komercyjne i są trwale niezdolne do spłaty należności, bez zamiaru oszustwa uregulowania swoich długów i jeśli spełniają warunki do zwolnienia z części lub wszystkich długów.
Ustawa przewiduje zasadniczo trzy kroki, aby zakończyć proces:

Krok1: Pozasądowa ugoda
Zaczynamy od aplikacji do każdego banku, w którym mamy zaległości do udzielenia nam oświadczenia podziału naszego zadłużenia
Banki są zobowiązane w ciągu pięciu dni do udzielenia odpowiedzi i wysłania dokumentu, który w prosty sposób wskazuje stan całkowitego zadłużenia kapitału, odsetek i kosztów. Prawo przewiduje karę do 10.000 euro w przypadku opóźnienia, jeśli kredytobiorca potępi opóźnienie w Generalnym Sekretariacie Konsumentów.
Następnie dłużnik z pomocą i pośrednictwem adwokata, sporządza wniosek – propozycje w ramach ugody pozasądowej, w której w istocie sugeruje, jaka kwotę i jakim sposobem jest w stanie spłacić bankowi dług od danego momentu.
Jeśli Bank przyjmie wniosek kredytobiorcy, proces zatrzymuje się i uczynią sie protokół, który zostaje zatwierdzony przez sędziego.

Krok 2: Sądowa ugoda
W przypadku, kiedy pozasądowa ugoda nie uda sie, prawnik, który był pośrednikiem przygotowuje dokument i rozpoczyna się proces przed sądem rejonowym.
Kredytobiorca aplikuje w sadzie rejonowym w miejscu zamieszkania, przedstawiając dowody, które pokazują:

  • Status finansowy i jego / jej i małżonka/-i (Uwaga brane pod uwagę są dochody jego / jej małżonka, ale nie jest zagrożony osobisty majątek małżonka/-i, ale tylko osoby, która wzięła kredyt i gwarant pożyczki)
  • Listę wierzycieli i wierzytelności
  • Racjonalnego planu uregulowania należności
  • Oświadczenie prawnika ze pozasądowa ugoda została nieudana
  • Deklaracja za poprawność powyższych danych
  • Gdy wniosek został złożony w ciągu sześciu miesięcy odbywa sie rozprawa sadowa

W pierwszym miesiącu od złożenia wniosku podana jest ona do wierzycieli. W drugim miesiącu wierzyciele odpowiadają, czy akceptują propozycje i mogą zaproponować poprawki. W pierwszej połowie trzeciego miesiąca, kredytobiorca może złożyć zmodyfikowany plan. W ciągu najbliższych 20 dni wierzyciele odpowiadają czy zaakceptują zmieniony plan, podczas gdy w sekretariacie Sądu Okręgowego utworzona jest teczka sprawy, która jest ciągle aktualizowana.
Proces sadowej ugody jest dość skomplikowany, co do terminów, które muszą być spełnione. Zatem dłużnik może z pewnością załatwić sam proces przed sądem rejonowym jest prawie pewne ze w pewnym momencie będzie potrzebował pomocy i wsparcia wykwalifikowanego prawnika.
Jeśli ugoda się powiedzie proces sie nie odbywa, tylko Sędzia po prostu zatwierdza ugodę.

Krok 3: Sądowe uregulowanie długów
Jeśli sądowa ugoda się nie powiedzie, sędzia biorąc pod uwagę dochody dłużnika, zdolności do przyczyniania się jego / jej małżonka i potrzeb życiowych jego i chronione przez nich członków rodziny podejmuje decyzje i zobowiązuje dłużnika do zapłaty miesięcznie do 4 lat część swoich dochodów na rzecz wierzycieli, jeżeli dłużnik jest zgodny z jego obowiązkami podlega regulacji pozostałych długów.
Jeśli istnieją bardzo trudne warunki, takie jak długotrwałe bezrobocie, problemy zdrowotne, bardzo niskie dochody, Sędzia może, według własnego uznania podjąć decyzje żeby dłużnik płacił niewielką kwotę lub zerowa tj. całkowite wyeliminowanie długu.

Adwokat  Kalliroi Kolovou

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne