Strona głównaPoradnikAuto - MotoKoszty przeglądu technicznego samochodu KTEO

Koszty przeglądu technicznego samochodu KTEO

Pojazdy poruszające się po drogach muszą przechodzić okresowo przegląd techniczny.

Podczas przeglądu sprawdzane są elementy mające kluczowe znaczenie dla bezpiecznego podróżowania. Przegląd nie powinien być traktowany jako zło konieczne. Często użytkujemy samochód, nie zdając sobie sprawy, że ma on usterkę bądź zaniedbano w nim jakąś czynność eksploatacyjną.

Koszty przeglądu technicznego są następujące:

Dla samochodów osobowych – 40 €

Dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony – 52 €

W przypadku opóźnienia założonej wstępnej kontroli technicznej pojazdu opłaty są następujące:

Z opóźnieniem do 30 dni:

Dla samochodów osobowych – 56 €

Dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony –73 €

Z opóźnieniem przekraczającym 30 dni do 6 miesięcy:

Dla samochodów osobowych –73 €

Dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony – 94 €

Z opóźnieniem przekraczającym 6  miesięcy:

▪ Dla samochodów osobowych –105 €

▪ Dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony – 137 €

PONOWNA KONTROLA W WYZNACZONYM TERMINIE

W przypadku ponownego badania pojazdu w celu ustalenia czy zostały naprawione wady, uszkodzenia lub nieprawidłowości, które zostały wykryte w poprzedniej kontroli. Podczas drugiej wizyty kierowca płaci jedynie za sprawdzenie elementów, które miały być naprawione lub wymienione.

Opłaty wynoszą:

Dla samochodów osobowych – 9 €

Dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony – 11€

Z opóźnieniem po wyznaczonym terminie ponownego badania po upływie 30 do 60 dni- opłaty specjalne:

Dla samochodów osobowych – 17 €

Dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony – 22 €

Po upływie 60 dni od daty wyznaczonej od ponownego badania, w którym stwierdzono poważne braki, czy przeprowadzono średniookresowy przeglądu, będzie pobierana specjalna opłata odpowiadająca normalnej pełnej kontroli technicznej w określonych kategorii pojazdów.

Koszty opłat kontroli w prywatnych KTEO są takie same, co w państwowych za wyjątkiem opóźnień w terminach wyznaczonych do ponownego przeglądu, które są znacznie droższe niż w państwowych.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne