Strona głównaPoradnikAuto - MotoKiedy na przegląd...do KTEO ?

Kiedy na przegląd…do KTEO ?

Badania techniczne pojazdów mechanicznych (m.in. samochodów osobowych) są obowiązkiem każdego kierowcy. Termin okresowych badań technicznych pojazdu zależy zarówno od jego rodzaju jak i wieku.

W zależności od kategorii pojazdu, właściciel powinien posiadać odpowiednie dokumenty, które są wymagane w celu przeprowadzenia kontroli.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Dowód tożsamości kierowcy
 • Kartę –formularz poprzedniej kontroli (jeżeli został wydany w przeszłości)
 • Zatwierdzenie ponownej kontroli, (jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany lub modyfikacja pojazdu)
 • Karta kontroli emisji spalin / ΚΕΚ (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων)

Nowe samochody osobowe oraz pojazdy i ciężarówki o masie całkowitej do 3,5 tony:

 • po 4 latach (z tolerancją ± 1 tydzień) od daty pierwszej rejestracji, z wyjątkiem Attyki gdzie jest prowadzony programem zgodnie z ogłoszeniem przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska Y.M.E.
 • następne kontrole, co dwa 2 lata (w terminie trzech tygodni przed lub po upływie tygodnia) od daty wskazanej na karcie technicznej kontroli.

W zależności od rodzaju samochodu wymagane badania techniczne powinny być przeprowadzić w Okręgowej Stacji kontroli pojazdów/ KTEO (publicznym lub prywatnym).

feedbackDo 20 dni przed planowanym czasem kontroli pojazdu przez właściciela i w wypadku, kiedy pojazd jest spóźniony o 15 dni kalendarzowe  wymagany jest wcześniejszy kontakt  do centrali pod nr.telef.: 1525 (państwowe KTEO prefektury Attyki i Salonik) w celu określenia dokładnej daty i godziny kontroli pojazdu. Jeśli właściciele chcą skorzystać z prywatnego KTEO powinni podobnie wcześniej ustalić spotkanie.

Jakie  pojazdy muszą przejść kontrolę w prefekturze Attyka na rok 2012 ?

 • Prywatne samochody / επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) pojazdy i ciężarówki do użytku prywatnego / οχήματα και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy w roku 2008 (1-2008 aż do 31.12.2008 r.).
 • Prywatne samochody/ Ε.Ι.Χ, pojazdy z czerwoną tablicą rejestracyjną (korpusu dyplomatycznego i konsularnego, misji zagranicznych), z siedzibą w Południowej Attyce, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy w roku 2008 (1/1 do 31/12/2008 r.).
 • Prywatne samochody/ Ε.Ι.Χ, pojazdy i ciężarówki do użytku prywatnego Φ.Ι.Χ, pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony z tablicami pojazdów państwowych z siedzibą w Południowej Attyce, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy w roku 2008 (1/1 do 31/12/2008 r.).
Numer rejestracyjny Miesiąc kontroli w KTEO
Kończący się – 1 Styczeń
Kończący się – 2 Luty
Kończący się – 3 Marzec
Kończący się – 4 Kwiecień
Kończący się – 5 Maj
Kończący się – 6 Czerwiec
Kończący się – 7 Lipiec
Kończący się – 8 Wrzesień
Kończący się – 9 Październik
Kończący się – 0 Listopad

Przykład:
Jeżeli data wystawienia dowodu rejestracyjnego jest 17-06-2008 lub data kontroli technicznej w okresie od 17/06/2012 badanie techniczne pojazdu powinno być przeprowadzone w okresie od 28/05/2012 do 24-06-2012.

Należy pamiętać, że jeśli pojazd nie posiada karty kontroli technicznej KTEO Policja drogowa karze grzywną w wysokości 400 €.

Co podlega kontroli pojazdu?

W zasadzie kontroli podlega wszystko w samochodzie:

 • numer VIN i rejestracyjny
 • posiadanie gaśnicy i trójkąta
 • pełna i aktualna apteczka
 • rezerwa (koło)
 • funkcjonowanie kontrolek na desce rozdzielczej
 • stan świateł (lamp i instalacji)
 • nadwozie/podwozie- na obecność rdzy
 • hamulce : stan okładzin, tarcz, bębnów, przewodów, linek itp, a na specjalnym przyrządzie sprawdzana jest siła hamowania
 • zawieszenie – nadmierne luzy, sprawdzanie amortyzatorów, układu kierowniczego
 • układ wydechowy oraz emisja zanieczyszczeń
 • przepuszczalność światła przez szyby – przednią i przednie boczne (dot. samochodów z przyciemnianymi szybami).

feedbackJeśli w stacji kontroli nie stwierdzono uchybień stanu technicznego – przegląd jest zakończony, a odpowiednia adnotacja zostaje umieszczona w Karcie Kontroli Technicznej.
W przypadku usterek – na zaświadczeniu z przeglądu dokonuje się odpowiedniej adnotacji zaobserwowanych usterek. Właściciel pojazdu jest zobowiązany, usunąć i naprawić wszystkie niedociągnięcia w terminie nieprzekraczającym 20 dni – wskazanym przez stację.

feedbackGdy usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, diagnosta lub policja zatrzymuje dowód rejestracyjny i tablice, a pojazd zostaje przekazany do warsztatu w celu naprawy lub na parking – na koszt właściciela pojazdu. Naprawiony samochód ponownie jest poddany kontroli technicznej. Po stwierdzeniu sprawnosci pojazduu, właścicielowi zostaje zwrócony dowód i tablice rejestracyjne.

tablicePo kontroli pojazdu oraz zatwierdzeniu sprawności pojazdu umieszcza się na tylnej tablicy rejestracyjnej specjalną etykietkę Dozoru Technicznego oraz wydaje się właścicielowi pojazdu:

 • D.T.E (Karta Dozoru Technicznego) / Δ.Τ.Ε (Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου)
 • Κ.Ε.Κ. (Karta Kontroli Emisji Spalin / Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) 

http://www.yme.gr/

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne