Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiKonkurs Fotograficzny MOJA POLSKA – MOJA GRECJA

Konkurs Fotograficzny MOJA POLSKA – MOJA GRECJA

Ambasada RP w Atenach, Galeria M55, Szkoła Polska w Atenach oraz media polonijne: Tygodnik Ateński, Polonia, AthenianObserver, Polonorama i Athens International Radio (Sekcja Polska) ogłaszają konkurs fotograficzny MOJA POLSKAMOJA GRECJA Patronat Honorowy sprawują:

Ambasador RP w Atenach
Prezydent Organizacji d/s Kultury, Sportu i Młodzieży Miasta Aten

Celem konkursu jest promocja Polski w Grecji oraz promocja polsko-greckich relacji w sferze kultury. Zgłoszone do konkursu prace powinny prezentować wydarzenia, ślady historii oraz ludzi ukazanych w aspekcie tych relacji.

Szczegółowe informacje podaje Regulamin Konkursu, opublikowany w prasie polonijnej i na stronach internetowych organizatorów konkursu. Dodatkowych informacji udziela Komisarz Konkursu:

Andrzej Sokulski: asokulski11@gmail.com, tel. kom. +30 695 6274 086.

Zapraszamy wszystkich, zainteresowanych kulturą polską i grecką oraz ich wzajemnymi relacjami. Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w konkursie młodzież, której dane jest funkcjonować w obrębie tych dwóch kultur.

Organizatorzy

Ateny, 31.05.2012.

pdf Regulamin konkursu fotograficznego

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne