Strona głównaAktualnościInformacje polonijneXV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej

XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej

W dniach 23 i 24 czerwca 2012 roku odbędą się kolejne Dni Zgorzelca w których odbędzie się XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej Zgorzelec 2012

Warunki organizacyjne i artystyczne
1. Impreza ma charakter cykliczny i odbywa się w czerwcu każdego roku.
2. Przewidywana ilość wykonawców (solistów, duetów, zespołów) dopuszczonych do udziału w konkursie po wcześniejszej kwalifikacji do 10 uczestników.
3. Jedna prezentacja obejmuje wykonanie jednej piosenki greckich kompozytorów zaśpiewanej w języku greckim.
4. Do konkursu zakwalifikowani będą soliści, duety i zespoły z wyłączeniem wykonawców greckich.
5. Wykonawców obowiązuje własny akompaniament (zespół muzyczny, gitara, buzuki, fortepian, itp.). Dopuszcza się użycie półplaybacku. Nie dopuszcza się pełnego playbacku. Organizator zapewnia każdemu wykonawcy trzyosobowy chór festiwalowy.
6. Kryterium oceny konkursowej jest:

 • zaśpiewanie piosenki z poprawnym tekstem greckim,
 • dobre warunki wokalne i dykcja
 • dobry akompaniament,
 • mile widziani wykonawcy prezentujący się w kostiumach estradowych,
 • dodatkowe walory to taniec i ruch sceniczny.

7. Prezentacje oceniane będą przez polsko-greckie Jury, w którym zasiada między innymi greccy artyści.
8. Werdykt Jury znany będzie w dniu konkursowym i będzie ogłoszony w trakcie Festiwalu. Obok laureatów wystąpią na nim zaproszeni greccy artyści.
9. Organizatorzy festiwalu zapewniają wykonawcom niezbędne noclegi oraz wyżywienie. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
10. Wykonawcy powinni przybyć, do Zgorzelca w dniu 23.06.2012r w godzinach 15:00 – 17:00. Próby rozpoczną się o godzinie 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.
11. Koncert konkursowy odbędzie się w niedzielę, 24 czerwca 2012.
12. Koncert galowy odbędzie się 24 czerwca 2012.
13. Noclegi obejmują dwie doby z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek.
14. Wykonawcy, którzy otrzymają trzy pierwsze nagrody, podpiszą oświadczenie, iż wezmą udział w koncercie kolejnego festiwalu w charakterze laureatów. Zostaną im zwrócone koszty podróży. Zapewnione im będzie zakwaterowanie i wyżywienie.
15. Wykonawca biorący udział w festiwalu zezwala organizatorowi rejestracji podczas koncertu dźwięku i obrazu. Ponadto zezwala przenieść na organizatora wyłączne prawa do korzystania i rozporządzania wyżej określonym dziełem w zakresie:

 • zwielokrotniania techniką cyfrowego zapisu na dyskach twardych, dyskach CD, dyskietkach i innych cyfrowych nośnikach informacji,
 • zwielokrotniania w postaci wydruku,
 • trwałego lub czasowego wprowadzania do pamięci komputera,
 • publicznego wykonywania albo publicznego odtwarzania, w tym w sieciach informatycznych,
 • nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, lub przez nadawanie kablowe.
 • retransmisji,
 • najmu i dzierżawy,
 • wprowadzenia do obrotu,
 • dokonywania tłumaczeń i ich wykorzystywania w zakresie określonym w pkt. 15 (1-9)

16. Regulamin wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem oznacza iż wykonawca zna i przyjmuje warunki niniejszego regulaminu XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej Zgorzelec 2012
17. Organizatorzy festiwalu przewidują następujące nagrody Burmistrza Miasta Zgorzelec:

 • GRAND PRIX: 5000* zł
 • II miejsce 3000* zł
 • III miejsce 2000* zł

*(od powyższych kwot zostanie potracony podatek)

18. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału i wielkości nagród. Przewidywane wyróżnienia:

 • Nagroda publiczności.
 • Nagrody rzeczowe.
 • Koncerty z Greckim Zespołem ORFEUSZ.

19. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o nadesłanie lub osobiste dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 10 VI 2012r.:

 • zgłoszenia
 • oświadczenia
 • nagrania DEMO na którym powinny znajdować się piosenka, która będzie prezentowana w trakcie festiwalu. Organizator służy pomocą w doborze repertuaru, przesłaniu fonetycznego zapisu tekstów.
 • dodatkowych materiałów: zdjęcia, historia zespołu i wykonawcy itd.

21. Organizator na podstawie przekazanych materiałów podejmie decyzje warunkującą udział w eliminacjach i dopuszczeniu do udziału w festiwalu.

con info Biuro festiwalu:
Agencja Artystyczna ORFEUSZ s.c.
ul. Chopina 33
59-900 Zgorzelec
tel. +48 75 77 56 866
fax. +48 75 77 19 899
tel. kom. +48 602 38 77 52
biuro@orfeusz.info

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne