Strona głównaAktualnościGrecjaGrecja liderem VAT w strefie euro

Grecja liderem VAT w strefie euro

Grecja jest jednym z pięciu największych krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pod względem wysokości podatków od wartości dodanej i pierwszym w strefie euro, na równi z Finlandią.

Dochody z podatków pośrednich stanowią obecnie około 56,4% wpływów w Grecji, podczas gdy podatki bezpośrednie stanowią 35,4% (reszta pochodzi z innych źródeł).

Zgodnie z ostatnimi danymi Tax Foundation, przeciętny pracownik w Grecji jest obarczony obciążaniem o wysokości 40,1%, plasując kraj na 14. miejscu wśród krajów OECD. Przy uwzględnieniu podatków VAT łączne obciążenie wzrasta do 44,8%, podczas gdy średnia wynosi 40,1%.

W krajach o rozwiniętej gospodarce przeważają podatki bezpośrednie, a zwłaszcza podatki dochodowe, natomiast w krajach, gdzie gospodarka dopiero się rozwija, na przykład w Grecji, przeważają podatki pośrednie. Dzieje się tak, ponieważ w krajach rozwiniętych gospodarczo dochody są wysokie, co sprawia, że maleje skłonność obywateli do unikania płacenia podatków, więc opodatkowanie dochodów jest bardziej efektywne. Natomiast w przypadku gospodarek rozwijających się rentowność opodatkowania dochodów jest niewielka i opiera się głównie na podatkach pośrednich.

opr. Natalia Zientek

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne