Strona głównaAktualnościGrecjaEnergia elektryczna: Nowe kolorowe taryfy dla łatwiejszego porównywania cen

Energia elektryczna: Nowe kolorowe taryfy dla łatwiejszego porównywania cen

Rachunki za energię elektryczną w trzech kolorach – konsumenci mogą łatwo rozróżnić oferowane stawki.

Stawki energii dla wszystkich odbiorców w gospodarstwach domowych automatycznie powrócą do statusu klauzuli dostosowawczej po 31 grudnia, ponieważ w kontekście wycofania środków nadzwyczajnych podjętych w czasie kryzysu energetycznego kończy się jej zawieszenie.

Urząd Regulacji Odpadów, Energii i Wody (RAAEY), w celu uniknięcia zjawisk uchylania się od opodatkowania z przeszłości, próbuje ustanowić ramy przejrzystości dotyczące fakturowania i umów na dostawy, które wejdą w życie z początkiem nowego roku. Będzie on obejmował trzy kategorie stawek, które będą miały obowiązkowe i kolorowe oznaczenia, aby były jasne dla konsumentów.

Dostawcy będą mieli czas do listopada na poinformowanie swoich klientów o nowych umowach i stawkach, za pomocą osobnego listu drukowanego lub elektronicznego, podczas gdy zgoda konsumentów będzie zakładana, jeśli nie odmówią jej na piśmie w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia.

Zmiany dotyczą wszystkich krajowych konsumentów, ponieważ przed wdrożeniem środków nadzwyczajnych taryfy wszystkich dostawców opierały się na klauzuli dostosowawczej, której sami chcą teraz uniknąć, ponieważ są obciążeni jej obchodzeniem, za co przepraszali w sądach.

Będą również dostawcy, którzy będą oferować faktury z klauzulą korekty, według prezesa Stowarzyszenia Dostawców Energii (ESPEN) Giannisa Mitropoulosa.

Decyzja, którą Urząd Regulacji Odpadów, Energii i Wody RAEEY opublikował, przewiduje następujące kategorie faktur: niebieskie, ze stałym czasem i produktami cenowymi przez cały okres obowiązywania umowy; zielone, ze zmiennymi stawkami, w których cena wynika z formuły obliczeniowej związanej ze wskaźnikami rynku hurtowego i która jest ogłaszana przed jej wdrożeniem lub dwa miesiące po zużyciu, w tym także mieszane produkty cenowe (stałe i zmienne); oraz pomarańczowe, które będą stanowić dynamiczne produkty cenowe, zapewniające zmienną opłatę prowizyjną, która odzwierciedla wahania cen na rynkach dostaw bezpośrednich i które są oferowane konsumentom posiadającym inteligentny licznik.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne