Bezpłatna pomoc prawna w Atenach

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że od 15 lipca 2010 r. dyżury Kliniki Prawa przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Atenach mają miejsce przy ul. Alkiviadou 25 .

Bezpłatne porady prawne dla Polonii z całej Europy udzielane przez studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, którzy mając świadomość istnienia wielkości problemu natury prawnej, z jakim na co dzień boryka się nasza Polonia przebywająca poza granicami kraju, postanowili wyjść na przeciw potrzebą i umożliwić skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych wszystkim tym którzy takiej pomocy potrzebują.

Klinika Prawa przy EWSPA w Atenach  to oferta skierowana do osób które nie umieją poradzić sobie z problemami prawnymi i nie wiedzą do kogo się zwróć o pomoc. „Klinika Prawa przy EWSPA ” to oferta pomocy skierowana także do tych osób, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.

klinika_logoPomoc prawna ma charakter konsultacyjny polegający na wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i okoliczności sprawy, jak również na wskazaniu możliwych dróg postępowania w sprawie oraz ewentualnym sporządzeniu pism procesowych. Gwarancją rzetelności i profesjonalności oferowanej pomocy jest to, iż prowadzone przez studentów sprawy w zakresie działalności kliniki są każdorazowo konsultowane z kadrą naukową pracującą w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.

Studenci EWSPiA udzielający porad prawnych nie pobierają za nie żadnych opłat, działając według regulaminu, gdyż  celem akcji jest bowiem wyłącznie chęć niesienia pomocy wszystkim jej potrzebującym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej mogą z niej skorzystać w dwojaki sposób. Pierwszy osobistego spotkania lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź też elektronicznej.

Prawo to sfera, z którą człowiek styka się codziennie. Zespół  tworzący Klinikę Prawa to rozumie i stara się wychodzić naprzeciw codziennym potrzebom ludzi. Czerpiąc z doświadczeń zebranych w bezpośredniej pracy z osobami poszukującymi pomocy prawnej, stworzyliśmy miejsce w którym niezwykle łatwo i przystępnie możemy dzielić się zdobytą wiedzą.

Klinika Prawa – miejsce gdzie w niezwykle prosty można otrzymać odpowiedzi na nurtujące nas pytania prawne. Mamy świadomość, że prawo jest na tyle skomplikowaną materią, iż nie wszystkie przypadki prawne uda się rozwiązać. Tym bardziej zapraszamy do współpracy każdego – studentów, pracowników naukowych, praktyków oraz każdego kto w jakikolwiek sposób chce zaangażować się w ten projekt i pomóc rozwijać go w taki sposób, aby jak najpełniej realizować ideę,  w oparciu o którą powstała m.in. Klinika Prawa w Atenach.

Zapraszamy do Kliniki Prawa w Atenach:

con_info ul. Alkiviadou 25 (salka z tyłu Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela przy M. Voda 28)

Od samego początku działania Kliniki Prawa są promowane przez jej głównego opiekuna –ówczesnego  Kanclerza EWSPA dr Dariusza Czajkę. Ogromnym wsparciem dla nas są także pozostali opiekunowie,  którzy zawsze chętnie dzielą się z nami swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem. Studenci zawsze mogli liczyć na konsultacje kadry naukowej pracującej na naszej Uczelni przy prowadzonych przez nich sprawach. Są to nie tylko teoretycy z PAN, lecz także znani praktycy.

Co daje praktyka w Klinice?
Możliwość sprawdzenia w praktyce wiedzy teoretycznej. A jeśli nie posiada się jeszcze wystarczającej informacji na dany temat, to zawsze można ich poszukiwać w ustawach, komentarzach i zastosować w konkretnej sprawie, uzyskując wcześniej akceptację przedstawiciela kadry naukowej naszej Uczelni.

Czy może być lepszy sposób na naukę?

Poza tym działalność w Klinice umożliwia nabycie umiejętności przeprowadzania trudnych rozmów. Zapewne wielu z Was w tym miejscu pomyśli „przecież nie mam z tym większych problemów”. Ale co powiedzieć, o co zapytać i przede wszystkim w jaki sposób rozmawiać z osobą, która stała się ofiarą przemocy albo właśnie grozi jej utrata dachu nad głową?

Studencka Poradnia Prawa „Klinika Prawa”, w ramach której studenci studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo udzielają darmowych porad prawnych, działa przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.

Założycielem EWSPA jest Zrzeszenie Prawników Polskich, oddział w Warszawie. Uczelnia jest afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Inicjatorem założenia Kliniki oraz jej głównym opiekunem jest dr Dariusz Czajka.

Uwaga: Klinika Prawna działała w ramach Praktyk studenckich do końca 2012 roku

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne