Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiWizyta ministra M. Jakubowskiego w Szkole Polskiej w Atenach

Wizyta ministra M. Jakubowskiego w Szkole Polskiej w Atenach

Sprawy funkcjonowania Szkoły Polskiej były tematem rozmów min. M. Jakubowskiego podczas spotkania z Radą Rodziców i nauczycielami.

Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o stopniowym wygaszaniu nauczania ramowego w ZS im. Z. Mineyki w Atenach i o nieogłaszaniu naboru do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2013-14 wywołały reakcję ze strony rodziców, którzy planowali posłać swoje dzieci do Polskiej Szkoły. Z tego powodu podsekretarz stanu w MEN pan Maciej Jakubowski odwiedził Ateny w dniu 5 lipca i spotkał się z przedstawicielami rodziców i grona pedagogicznego. W spotkaniu uczestniczył także Ambasador RP M.Krych i Konsul P. Dropiewski.

Obie strony przedstawiły swój punkt widzenia.

Min. Jakubowski argumentował decyzję MEN względami prawnymi (ustawowo Szkoła jest nastawiona na nauczanie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, a zatem nie ma potrzeby kontynuacji nauczania ramowego, jest natomiast zapewniony kontakt z językiem i kulturą polską oraz możliwośc kontynuacji nauki po powrocie do kraju) i finasowymi (budżet MEN przeznaczony na nauczanie za granicą wynosi 40 mln. złotych rocznie i zapewnia obecnie nauczanie dla 40 tys. dzieci i młodzieży, z czego 4 mln. złotych, czyli 10% pochłania nauczanie ramowe w Szkole w Atenach, obejmujące 320 uczniów, czyli mniej niż 1% ogólnej liczby uczniów za granicą). Minister zapewnił także, że polski system edukacyjny zapewnia ułatwienia i dodatkowe bezpłatne lekcje dla uczniów powracających z zagranicy i posiadających braki w stosunku do programu nauczania w szkołach polskich.

Rodzice i nauczyciele przyjęli argumenty Ministra, prosili jednak o przedłużenie o 1 rok naboru do klas I-szych, gdyż istnieje grupa dzieci (około 35), wśród nich także siedmiolatki, które uczęszczają do polskich przedszkoli i nie są przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole greckiej. Wysuwano także argument natury finansowej, jako że spadły koszty funkcjonowania Szkoły z powodu obniżenia czynszu za wynajem budynku.

Min. Jakubowski obiecał, iż MEN w trybie przyspieszonym rozważy możliwość zmiany swojej decyzji i przedłuży o 1 rok nabór do klas I-szych.

Źródło: Ambasada Polska w Atenach

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne