Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiUroczyste przyjęcie z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczyste przyjęcie z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 15 maja 2019 r. w ogrodach Ambasady RP w Atenach odbyło się przyjęcie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, upamiętniającego uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 Maja – pierwszej demokratycznej konstytucji w Europie i drugiej na świecie. Po raz pierwszy zdarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasadę Republiki Litewskiej w Grecji.

Goście zgromadzeni w ogrodach Ambasady RP – przedstawiciele społeczności polskiej i litewskiej w Grecji, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, działacze społeczni oraz przedstawiciele organizacji biznesowych, środowisk naukowych i kulturalnych – zostali powitani przez Ambasadora Polski Annę Barbarzak i Ambasadora Litwy Rolandas Kacinskas.

Ambasador Anna Barbarzak w przemówieniu powitalnym przybliżyła tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku i wyjaśniła, dlaczego jest to tak ważny dzień dla naszego kraju. Podkreśliła, że Polska jest dumna, że razem z Litwą przygotowała tak ważny akt prawny jakim była Konstytucja 3 maja.

„Polacy są bardzo dumni z dziedzictwa demokratycznego państwa szczególnie dziś, kiedy to świętujemy 15 lat od wstąpienia Polski z Litwą i ośmioma innymi krajami do Unii Europejskiej” – zaznaczyła ambasador. `

Na koniec swojej wypowiedzi ambasador podziękowała osobom, które przyczyniły się do powstania bliźniaczego znaczka pocztowego Poczty Polskiej i Poczty Greckiej ELTA z okazji 100. rocznicy nawiązania polsko – greckich relacji dyplomatycznych. Znaczek został wprowadzony do obiegu z dniem 30 kwietnia 2019 r.

Ambasador Litwy w Grecji, Roland Kacinskas w swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że wspólne wydarzenie litewskiej i polskiej Ambasady w Atenach są odzwierciedleniem historycznego dziedzictwa zarówno dwóch narodów, jak i partnerstwa strategicznego obu państw.

„Patrząc z dzisiejszej perspektywy, można by powiedzieć, że Konstytucja 3 Maja została przyjęta przez Polskę i Litwę w duchu europejskiego kompromisu politycznego. Ten duch nadal gra swoją rolę dzisiaj. To właśnie w tym duchu dwa kraje podpisały 25 lat temu Traktat Polsko-Litewski, który odegrał wyjątkową rolę nie tylko w stosunkach dwustronnych, ale również w integracji obu krajów w Unii Europejskiej i NATO”– twierdził Ambasador Litwy w Grecji.`

Uroczystość uświetniło wileńskie trio Kaymo Project, które tworzą osoby polskiego pochodzenia mieszkające na Litwie. W skład zespołu wchodzi wokalistka Elżbieta Oleszkiewicz, skrzypaczka i aranżerka utworów Katarzyna Żemojcin oraz gitarzysta Laurynas Vaitulevicius. Podczas koncertu zespól wykonał polskie piosenki ludowe z regionu Wileńszczyzny w nowoczesnych aranżacjach.

W trakcie wydarzenia zaprezentowana została wystawa dedykowana Konstytucji 3 Maja oraz 20. rocznicy akcesji Polski do NATO, jak też multimedialna wystawa poświęcona 450. rocznicy Unii Lubelskiej.

tekst, zdjęcia: Marzena Mavridis

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne