Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiProf. Maria Kalinowska - Filhellenizm polskich romantyków

Prof. Maria Kalinowska – Filhellenizm polskich romantyków

Dnia 4 października 2013 w salonie Ambasady RP w Atenach odbył się wykład Marii Kalinowskiej na temat „Filhellenizmu polskich romantyków”.

Maria Kalinowska, profesor w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Słowackiego, realizuje także projekty dotyczące romantycznej recepcji antyku i filhellenizmu polskiego na tle europejskim, a także teatralnej recepcji dramatu romantycznego. Autorka książek o literaturze romantycznej: „Mowa i milczenie: romantyczne antynomie samotności” (1989), „Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecjiw literaturze romantycznej” (1994), „Los. Miłość. Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji” (2003). Redaktor i współredaktor kilku prac zbiorowych, m.in. poświęconych antykowi romantyków oraz Mieczysławowi Limanowskiemu.

Na spotkanie z filologiem przybyli przedstawiciele Polonii i licealiści Polskiej Szkoły w Atenach. Profesor Maria Kalinowska swój wykład poświeciła miłośnikowi Grecji, Juliuszowi Słowackiemu. W swej prezentacji zwróciła szczególną uwagę, na mniej znane momenty życia poety związane z jego podróżą do Grecji w 1836 r. Jednocześnie nawiązała do znakomitego poematu Juliusza Słowackiego „Grób Agamemnona” napisanego w skarbcu Atreusza w Mykenach, który jest efektem przemyśleń, jakie miały miejsce podczas zwiedzania przez poetę grobu wielkiego mitycznego wodza. Budowla, którą wówczas odwiedził Słowacki i która była bezpośrednim bodźcem do napisania wiersza oraz refleksje poety, jakie mu się nasuwają w wyniku porównania historii antycznej Grecji oraz Polski.

kalinowska3 kalinowska2   kalinowska4

 Podczas spotkania słuchacze mieli okazję przejrzeć książki o filhellenizmie polskich romantyków – prace zbiorowe pracowników Katedry Literatury Antycznej Uniwersytetu Warszawskiego m.in: „Filhellenizm w Polsce. Rekonesans”, „Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy”, oraz książkę autorki Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. Glosy – nowe, kompletne i aktualne opracowanie edytorskie poematu Juliusza Słowackiego, oparte na odkrytym niedawno autorskim rękopisie. 

kalinowska ksi1 kalinowska ks2 kalinowska ks3

Tekst i zdjecia: 
Marzena Mavridis

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne