Strona głównaAktualnościInformacje polonijneOtwarta Szkoła - on-line, czyli system wsparcia uczniów migrujących

Otwarta Szkoła – on-line, czyli system wsparcia uczniów migrujących

Już po raz trzeci ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież polską przebywającą poza granicami Kraju do udziału w lekcjach on-line, kołach zainteresowań i kursach maturalnych realizowanych w ramach projektu ,,otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Udział w lekcjach on-line stwarza wyjątkową możliwość kontynuowania nauki w języku polskim za pośrednictwem nowoczesnej platformy e-learningowej. Zajęcia na wszystkich poziomach edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące) odbywają się W formie prezentacji multimedialnych powiązanych z aktywnym uczestnictwem uczniów i stałym kontaktem z nauczycielem. W lekcjach biorą udział dzieci i młodzież polska z całego świata, tworząc więzi przy1aźni i wspólnie wzmacniając poczucie tożsamości narodowej.

otwarta_sz_platat

Zapraszamy także do zapisów do kół zainteresowań on-line, w których dzieci i młodzież realizują pasje i rozwijają talenty, wspólnie tworząc projekty edukacyjne w kołach: języka polskiego (mały literat, twórcze czytanie, zabawy z językiem polskim, sekcje literackie i teatralne), historii Polski (trzy sekcje wiekowe), przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i współczesnej Polski. Przygotowaliśmy również zajęcia dla dzieci słabiej władających językiem polskim. Program służący podniesieniu kompetencji z języka polskiego, jako języka drugiego skierowany jest do uczniów z grup wiekowych 6-9 i 8-11 lat.

Dla najstarszych uczniów przygotowaliśmy ofertę kursów podnoszących kompetencje maturalne. W oparciu o przygotowane przez ekspertów materiały uczeń ma możliwość kompleksowego przygotowania się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki i geografii. Kontakt on-line z doświadczonymi nauczycielami i dostęp off-line do materiałów edukacyjnych ułatwia nadrobienie zaległości i przygotowanie się do egzaminów.

br., natomiast do zapisów na kursy maturalne zapraszamy przez cały rok szkolny’ Formularze aplikacyjne dostępne są na stronie www.otwartaszkola.pl oraz www.orpeg.pl Informacje dodatkowe uzyskają Państwo wysyłając pytania na adres rekrutacja@otwartaszkola.pl

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o prowadzonej rekrutacji środowiskom polonijnym związanym z Państwa instytucją oraz, w miarę możliwości, o umieszczenie plakatu z informacją o projekcie w Państwa siedzibie oraz na stronie internetowej.

Z Poważaniem
Magdalena Bogusławska
Dyrektor
Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

pdf Biuletyn informacyjny ORPEG

con_info Więcej informacji na stronie: www.otwartaszkola.pl

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne