Strona głównaAktualnościGrecja7 na 10 kobiet w Grecji to ofiary przemocy seksualnej

7 na 10 kobiet w Grecji to ofiary przemocy seksualnej

Siedem na dziesięć greckich kobiet było ofiarami molestowania lub wykorzystywania seksualnego. Natomiast przeważająca większość uważa, że ​​ofierze nie jest łatwo znaleźć sprawiedliwość – tak wykazało ogólnokrajowe badanie.

Według sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczo – ankietową „Prorata” w dniach 22-24 stycznia na próbie 1115 osób 65% kobiet stwierdziło, że padło ofiarą molestowania seksualnego.

Miało to miejsce w pracy (58%), na ulicy (53%) w domu (35%), w obiektach rozrywkowych, takich jak kawiarnie, bary itp. (30%), w szkole lub na uczelni (28%) oraz w mediach (23%).

Badanie dotyczyło również granic tolerancji na molestowanie i wykorzystywanie seksualne. Jednoznacznie zgromadzony materiał badawczy potwierdza stosunkowo szerszą tolerancję mężczyzn wobec takich zachowań.

Zdecydowana większość respondentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, co stanowi 87% nadanych stwierdziła, że ​​znalezienie sprawiedliwości dla ofiary nie jest „łatwe” lub „nie jest szczególnie łatwe”.

Większość respondentów – 83% kobiet i mężczyzn – stwierdziła, że ​​ofiara publicznie potępia takie nadużycie, „aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości”. 55% uważa, że ​​ma to na celu „ukaranie sprawcy”, a 50% „otwarcie debaty publicznej”.

Zaskakujące jest to, że 13% respondentów uważa, że ​​„służy to osobistej promocji” ofiary. 6% kobiet odpowiedziało twierdząco, oraz 19% mężczyzn.

Co ciekawe, a wręcz niepokojące, zauważa się powszechny pogląd, że „mówienie o molestowaniu seksualnym może prowadzić do „kryminalizacji” flirtowania”. Pogląd ten podziela 58% mężczyzn i 41% kobiet.

Zachowania męskie, które często są uważane za „akty molestowania”, to komentarz zawierający aluzje, a także uporczywe patrzenie na określone części ciała (37% respondentów).

Z drugiej strony większość kobiet nie postrzega „gwizdania na ulicy” lub „mrugnięcia okiem” jako „molestowanie seksualne”. Jednak nawet tutaj znaczna część kobiet stwierdziła, że ​​to, czy jest to molestowanie, czy nie, „zależy od okoliczności”.

Problematyka ta jest bez wątpienia ważnym problemem dzisiejszych czasów. Ma miejsce zarówno w życiu realnym oraz w cyberprzestrzeni. Należy zatem ze szczególną wrażliwością podejmować różnorodne działania mające na celu jej niwelowanie.

Źródło: prorata.gr

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne