Strona głównaAktualnościWydarzeniaZaproszenie na wykład Profesora Bohdana Wyżnikiewicza

Zaproszenie na wykład Profesora Bohdana Wyżnikiewicza

Ambasada Republiki Polskiej w Atenach i Uniwersytet Indianapolis
serdecznie zaprasza na wykład

Profesora Bohdana Wyżnikiewicza
Wiceprzewodniczącego Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Wiceprezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

 na temat

Zarządzanie kryzysowe: polskie i greckie doświadczenia, porównania, wnioski i wyzwania

Czwartek, 15 grudnia 2011 11:00
UIndy Athens Cultural Center
ul . Markou Avriliou 5, Plaka,

tel. :210-3239908

Wykład odbędzie się w języku angielskim

zaproszenie_ekonomik

Prof. Bohdan Wyżnikiewicz


Doktor nauk ekonomicznych (UW, 1984), absolwent ekonometrii (SGPiS, 1970), absolwent Liceum Staszica (wówczas Gottwalda) w Warszawie. Stypendysta Fulbrighta (1975/1976). W latach 70. pracował jako statystyk w GUS, w latach 1991-1992 na stanowisku prezesa. Inne miejsca pracy: Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (1977-1980), Instytut Polityki Naukowej (1982-1984), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN (1985-1990). Od roku 1992 w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.

Od listopada 2005 roku niezależny członek CEIES, Europejskiego Komitetu Doradczego do spraw Informacji Statystycznych w Sferze Gospodarczej i Społecznej przy urzędzie statystycznym Unii Europejskiej EUROSTAT. Od marca 2008 r. arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wiceprzewodniczący rad nadzorczych PHS SA (1994-1995), Nafty Polskiej SA (1998-2000), członek Rady Nadzorczej Stalexportu SA (lipiec 2005-maj 2006), ekspert Sejmu RP, GPW, PKPP Lewiatan i The Conference Board Europe.

Wykłada w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej i gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Gdańskim. Zapraszany na wykłady do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i do Akademii Dyplomatycznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Publikuje w codziennej, tygodniowej i miesięcznej prasie gospodarczej. Specjalizuje się w ekonomii stosowanej, analizach makroekonomicznych, badaniach rynków i sektorów oraz analizach konkurencyjności. Autor ponad stu raportów, studiów i artykułów naukowych.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne