Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiZakończenie roku szkolnego nauczania ramowego

Zakończenie roku szkolnego nauczania ramowego

25 czerwca zakończenie roku szkolnego 2020/21 – pożegnanie nauczania ramowego

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna…” tymi słowami rozpoczęła się ostatnia, w nauczaniu ramowym, uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach.

Wieloletnią tradycją szkoły było pożegnanie absolwentów przez młodszych kolegów. W tym roku stało się inaczej. Klasa ósma, która ukończyła szkołę podstawową była ostatnią klasą w 24- letnim okresie nauczania ramowego. Od nowego roku szkolnego Zespół Szkół w Atenach zostanie przekształcony w Szkołę Polską z uzupełniającym planem nauczania. W związku z tym, absolwentów żegnali w tym roku nauczyciele.

Na uroczystość zakończenia roku szkolnego przybyli zaproszeni goście: Pan Artur Lompart – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji, Pan Jan Kurdziałek attaché wojskowy, przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół w Atenach, przyjaciele szkoły, rodzice ósmoklasistów, Pani Dyrektor Beata Panagiotopoulou oraz grono pedagogiczne i pracownicy szkoły.

Pani Dyrektor Beata Panagiotopoulou w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim gościom za przybycie na uroczystość, pogratulowała uczniom ukończenia szkoły oraz podziękowała rodzicom za współpracę.

W pierwszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom nauczania uzupełniającego. Następnie uczniowie klasy ósmej złożyli uroczyste „Ślubowanie absolwenta” oraz wpisali się do kroniki szkolnej. Po odśpiewaniu przez ósmoklasistów „Piosenki absolwenta” nastąpiło wręczenie świadectw, nagród dyplomów i upominków, które wraz z Panią Dyrektor Beatą Panagiotopoulou oraz wychowawcą klasy ósmej- Panią Lucyną Targońską wręczał Pan Ambasador Artur Lompart. Po części oficjalnej nastąpił czas składania życzeń, które uczniom, na dalszą drogę życia przekazali nauczyciele. Życzenia szczęścia i powodzenia w dalszej edukacji złożył również uczniom Pan Ambasador Artur Lompart.

Podziękowania za wspieranie działalności szkoły, w trudnej sytuacji pandemicznej, otrzymało Prezydium Rady Rodziców nauczania uzupełniającego, Pani Agnieszka Świder, Pani Joanna Karwowska, Pani Lidia Kuliga, Pani Agnieszka Wolanin-Czarnik, Pani Małgorzata Kulczyńska oraz przedstawiciel nauczania ramowego Pani Katarzyna Kielańska. Pod koniec uroczystości wystąpili uczniowie ze swoim programem artystycznym. Uroczystość zakończyła się wspólnym obejrzeniem prezentacji, przedstawiającej najważniejsze wydarzenia z całego, ośmioletniego okresu pobytu w szkole.

Życzymy Wam – drodzy Absolwenci – abyście stali się wielkimi ludźmi, wielkimi na miarę Waszych możliwości.

Bycie człowiekiem zobowiązuje. Tego nie można zmarnować. Zawsze trzeba być gotowym do drogi….

Uroczystość zakończenia roku przygotowały: p. L. Targońska, p. K. Kulak, p. J. Bałdos oraz od strony technicznej – p. J. Wrona.

Tekst: J. Bałdos

Zdjęcia : Marzena Mavridis

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne