Żylaki przełyku

Żylaki przełyku są to poszerzone naczynia żylne przebiegające bardzo powierzchownie w błonie śluzowej albo podśluzowej. Rozszerzenia te powstają w następstwie nadciśnienia wrotnego.

Najczęstsza przyczyna nadciśnienia wrotnego jest marskość wątroby i zakrzep żyły wrotnej. Żyły przełykowe mogą być również poszerzone wskutek niedomogi prawokomorowej serca, lecz wtedy są one poszerzone na całej długości przełyku.

Żylaki przełyku nie dają praktycznie żadnych dolegliwości, lecz w przypadku ich pęknięcia mogą być przyczyną obfitych krwotoków. Przyczyną pęknięcia żylaka może być połykany pokarm, kaszel, większy wysiłek fizyczny bądź zgłębnikowanie żołądka. Krwotok z przewodu pokarmowego odbywa się przez usta, może towarzyszyć temu: zapaść, smoliste stolce, w rezultacie niedokrwistość. Rozpoznanie żylaków przełyku polega na początkowym badaniu radiologicznym, lecz często jest to niewystarczające i lekarz kieruje chorego na badania endoskopowe.

Powikłania
Żylaki przełyku stanowią ZAWSZE groźne powikłanie. Małe krwawienia z żylaków  ustają często samoistnie natomiast duże krwawienia niedające się zatrzymać prowadzą do śmierci z wykrwawienia albo do śpiączki wątrobowej. Chorym z żylakami przełyku zaleca sie w pierwszej kolejności całkowity spokój, wstrzymanie żywienia doustnego, wlewy dożylne preparatów leczniczych w roztworze glukozy. Można dokonać przetoczenia krwi, co uzupełni jej ubytek i przeciwdziała koagulopatii ze zużycia (ponieważ niewydolna wątroba w przypadku marskości może nie nadążyć z produkcją fibrynogenu, protrombiny i czynnika V- są to czynniki biorące udział w procesie krzepnięcia krwi). Brak w/w czynników krzepnięcia pogłębia tylko krwotok oraz pogarsza stan chorego. Dawniej stosowano rożne zabiegi chirurgiczne do zamknięcia krwawiącego żylaka w przypadkach nagłych jednak obarczone jest to bardzo dużą śmiertelnością. Częstym czynnikiem uszkadzającym już istniejące żylaki przełyku jest refluks żołądkowo – przełykowy. Lekarz zastosuje wtedy leczenie skojarzone.

Leczenie
Chorzy z żylakami przełyku i krwotokami z górnego odcinka przewodu pokarmowego muszą być pod stałą opieką lekarską i przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie przyjmowania lęków jak również żywienia. Chorzy powinni prowadzić oszczędny tryb życia, zrezygnować CAŁKOWICIE ze spożywania alkoholu, palenia papierosów, ze spożywania potraw drażniących przewód pokarmowy jak również poddawać się regularnym badaniom lekarskim.

Lek. med. Ioannis Tsiourakis  specjalista dermatolog-wenerolog
Mag. farm. Krystyna Tsiouraki

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne