Strona głównaAktualnościGrecjaWzrosło do 15,9% bezrobocie

Wzrosło do 15,9% bezrobocie

Koszmarne dane w pierwszym kwartale 2011r.

Bezrobocie w Grecji sięgnęło 15,9 proc. w pierwszym kwartale 2011 roku, wobec 14,2 proc. w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku.

Według badań greckiego urzędu statystycznego (ELSTAT) w pierwszym kwartale 2011 odnotowano 792.601 bezrobotnych, liczba ta wzrosła o 35,1% w ciągu roku oraz o 11,3% w jednym kwartale.Szczególnie niepokojący jest fakt, że liczba „nowych” bezrobotnych, czyli osób wychodzących po raz pierwszy na rynek pracy i jednocześnie poszukujących pracy wynosi 22,8% ogółu bezrobotnych, natomiast długotrwałych bezrobotnych (poszukujących pracy 12 miesięcy i więcej, niezależnie od tego czy są oni „nowymi” lub „starymi” bezrobotnymi),wynosi 46,6%.

Najbardziej dotknięta brakiem pracy jest grupa wiekowa 15-29 lat, w której bezrobocie sięgnęło 30,9 proc. w pierwszym kwartale tego roku, szczególnie u kobiet. Rok wcześniej bezrobocie w tej grupie wyniosło 24,2 proc., a w ostatnim kwartale 2010 roku – 28 proc.

Ogólnie rzecz biorąc, bezrobocie wśród mężczyzn wynosi 13,3% (z 9% w pierwszym kwartale 2010) natomiast u kobiet 19,5% (z 15,5% w ubiegłym roku).

Pod względem regionów kraju, najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w południowej części Morza Egejskiego (24,3% z 18,9% w pierwszym kwartale 2010), w Zachodniej Macedonii (22,3% z 15,1%) i na Wyspach Jońskich (20, 3% z 20,4%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Peloponez (12,4% z 8,8%), Wyspy Egejskie – Północne (12,6% z 7,6%) i Tesalii (14,3% z 11,3%) . W Attyce, stopa bezrobocia wzrosła do 14,7% w pierwszym kwartale tego roku z 10,7% rok temu.

Stopa bezrobocia dla osób z obywatelstwem obcym jest większa niż obywateli greckich (19,8% przeciwko 15,5%). Jednocześnie 73,3% cudzoziemców jest aktywnych zawodowo, niż Greków (52%).

Zgodnie z badaniami greckiego urzędu statystycznego  (ELSTAT) w pierwszym kwartale tego roku liczba zatrudnionych wynosiła  4.194.429 osób. Zatrudnienie spadło o 2,4% w stosunku do poprzedniego kwartału i 5,2% w porównaniu do pierwszego kwartału 2010.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne