Strona głównaAktualnościInformacje polonijneWykład „Migracja w nowych tekstach kultury” w Polskim Instytucie Archeologicznym w Atenach

Wykład „Migracja w nowych tekstach kultury” w Polskim Instytucie Archeologicznym w Atenach

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapraszają na wykład dr hab. prof. UAM Małgorzaty Zduniak-Wiktorowicz, pt. Migracja w nowych tekstach kultury, w dniu 5 kwietnia, o godz. 18.00 (Ateny), 17.00 (Warszawa) w siedzibie PIAA, ul. Dionisiou Eginitou 7 (parter) w Atenach.

Literatura emigracyjna odegrała bardzo ważną rolę w kulturze polskiej XIX i XX wieku. Mimo przełomu demokratycznego roku 1989 nie zniknęła jednak z mentalnej mapy Polaków. Wykład będzie okazją do zastanowienia się nad następującymi kwestiami: · Co zostało z tradycji emigracyjnej we współczesnej kulturze polskiej? · Czym zajmują się pisarze i pisarki, którzy nie wrócili do Polski albo tacy, którzy żyją w dwóch kulturach, np. w Polsce i w Niemczech? · O czym piszą twórcy urodzeni w latach 50. i 60. XX wieku, wyjeżdżający z Polski w stanie wojennym, a o czym pokolenie ich dzieci? · I wreszcie – czy dzieci emigrantów, osoby urodzone za granicą w latach 80., to też emigranci czy już nie?

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz – dr hab., prof. UAM, polonistka, literaturoznawczyni i glottodydaktyczka w zakresie języka polskiego jako obcego. Bada różne miejsca styku dyskursów „polskich” z „niepolskimi” oraz przejawy filologii w kontakcie: aktualne polsko-niemieckie relacje literackie i naukowe, w tym przede wszystkim niemiecko-polską literaturę migracyjną, polonistyczny i germanistyczny dyskurs postkolonialny (najnowsza monografia: Filologia w kontakcie. Polonistyka, germanistyka, postkolonializm, 2018). Interesuje się szeroko pojętą poniemieckością i jej pobliżami w polskiej przestrzeni.

Wykład jest możliwy w ramach projektu nr BJP/PJP/2021/1/00018, pt. Język polski na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, złożonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu „Promocja języka polskiego” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Ze względu na obostrzenia związane z Covid-19 liczba uczestników wykładu w siedzibie PIAA jest ograniczona. Miejsca będą rezerwowane wg kolejności zgłoszeń pod adresem paia@amu.edu.pl. Uczestnicy będą zobowiązani do okazania certyfikatu szczepienia/ozdrowieńca lub negatywnego wyniku aktualnego testu. Wykład będzie dostępny również online, aby dołączyć do spotkania w usłudze Teams, należy kliknąć na załączony link.

Materiały

pdfZaproszenie na wykład

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne