Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiWyjątkowa wizyta w Polskiej Szkole w Atenach - Marszałek Sejmu RP Pani...

Wyjątkowa wizyta w Polskiej Szkole w Atenach – Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek

22 października do Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach przybyła z wizytą marszałek Sejmu – Elżbieta Witek, która uczestniczyła w dwudniowej Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów państw członkowskich Rady Europy. Członkiem Delegacji Sejmu była również Minister – Szef Kancelarii Sejmu Pani Agnieszka Kaczmarska. Gościom towarzyszył Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej – Pan Artur Lompart oraz Attaché obrony płk Jan Kurdziałek. Na spotkanie zaproszeni zostali także przedstawiciele greckich lokalnych władz samorządowych – z Burmistrzem ateńskiej dzielnicy Egaleo – Panem Giannisem Gikasem na czele.

Przybyłych gości przywitała Kierownik Szkoły Polskiej – Pani Anna Sardis. W swoim przemówieniu zwróciła ona uwagę na fakt, iż wizyta przypadła na szczególny moment w historii polskiej szkoły w Atenach. Stało się tak dlatego, bowiem od dnia 1 września br. placówka realizuje już jedynie zajęcia uzupełniające, a nauczanie ramowe zostało całkowicie wygaszone skutkiem czego Zespół Szkół został przekształcony w Szkołę Polską im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. To nowy rozdział w życiu zarówno kadry kierowniczej, nauczycieli jak i samych uczniów. Pani Kierownik zapewniła jednak, iż zmiany organizacyjne szkoły nie zmienią istoty działalności placówki oraz przyświecającej jej misji.

Panią Marszałek oraz całą polską Delegację serdecznymi słowami przywitał Wiceburmistrz dzielnicy Egaleo – Pan Nikolaos Asimakopoulos. Zapewnił o gotowości greckich władz samorządowych do jak najlepszej współpracy ze społecznością polskiej szkoły. Przemówienie to było świadectwem wieloletniej współpracy środowiska greckiego i polskiego.

W drugiej części spotkania przedstawiony został program artystyczny w wykonaniu uczniów z szkoły polskiej, w skład którego wchodziły recytacje poezji polskiej i greckiej (m.in. utwory A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida, K.K. Baczyńskiego oraz K. Kawafisa). Został również przedstawiony utwór śpiewany niegdyś przez Irenę Santor – „Powrócisz tu ….”, a także „Barka” – ukochana pieśń oazową Jana Pawła II.

Na zakończenie spotkania Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Elżbieta Witek pogratulowała młodym wykonawcom pięknego występu. Stwierdziła, że jest z nich dumna, gdyż żyjąc z dala od Ojczyzny, nie tylko posługują się piękną polszczyzną, ale także szanują i kultywują polską tradycję i kulturę, tym samym przynosząc chlubę naszemu narodowi.
Jednocześnie zwróciła się do rodziców uczniów, wyrażając swój podziw i wdzięczność za ich codzienny trud wkładany w podtrzymywanie polskiego ducha w rodzinach. Słowa szacunku i uznania skierowane zostały również do nauczycieli za ich oddanie w pracy.

Wizyta ta była bez wątpienia bardzo emocjonalna dla uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej, kadry kierowniczej, przedstawicieli mediów polonijnych, przedstawicieli władz oraz innych przybyłych gości. Miała także wymiar motywacyjny do podejmowania kolejnych aktywności i działań w celu kształtowania tożsamości kulturowej i narodowej młodego pokolenia Polaków mieszkającego w Grecji.

Na koniec wizyty w Grecji marszałek Elżbieta Witek  złożyła wieniec na grobie Jerzego Iwanowa-Szajnowicza – polskiego harcerza, sportowca, który w czasie II wojny światowej był agentem brytyjskich i polskich służb specjalnych, a także bohaterem greckiego ruchu oporu.

tekst, zdjęcia: Marzena Mavridis

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne