Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiWizyta Polskich Parlamentarzystów w ZS w Atenach

Wizyta Polskich Parlamentarzystów w ZS w Atenach

13 czerwca 2021 r. w budynku Zespołu Szkól im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach odbyła się uroczystość, w której udział wzięła Polsko-Grecka Grupa Parlamentarna Polskiego Parlamentu w składzie: poseł Daniel Milewski, poseł Jan Kanthak oraz poseł Tomasz Szymański. Polscy parlamentarzyści przybyli do Grecji na uroczystość odsłonięcia w Salonikach odrestaurowanego pomnika polsko – greckiego bohatera ruchu oporu przeciwko nazistowskim Niemcom – Jerzego Iwanowa Szajnowicza. Delegacja z Polski odwiedziła także Ateny, gdzie Agent nr 1 został aresztowany przez Gestapo i skazany na śmierć, a jego grób znajduje się na cmentarzu w dzielnicy Aten Nikea.

Oprócz „zagranicznych” gości z Polski w murach Zespołu Szkół zebrali się także przedstawiciele Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach, Parafii Serca Chrystusa Zbawiciela w Atenach, .Polonii ateńskiej, społeczności szkolnej oraz przyjaciele i sympatycy szkoły. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć: p. Artura Lomparta Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach, p. Tomasza Wiśniewskiego Kierownika Wydziału Polityczno– Ekonomicznego/Radcę Ambasady, p. Konrada Wikłę Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach.

Gośćmi szkoły były również przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców w latach 2019/2020 i 2020/2021: p. Małgorzata Kulczyńska przewodnicząca Rady Rodziców w roku 2019/2020, p. Agnieszka Świder przewodnicząca Rady Rodziców w roku 2020/2021, p. Joanna Karwowska zastępca przewodniczącej Rady Rodziców w roku 2020/2021 , p. Lidia Kuliga skarbnik Rady Rodziców w roku 2020/2021, p. Agnieszka Wolanin – Czarnik sekretarz Rady Rodziców w roku 2020/2021, reprezentanci Polonii ateńskiej: p. Marzena Malanowska – wiceprezes Stowarzyszenia „ Książę Mieszko I”, p. Beata Godycka – Ćwirko przedstawiciel Stowarzyszenia Grecko – Polskich Inicjatyw Kulturalnych i Gospodarczych „Egida”, p. Beata Pappa wiceprezes Instytutu Polsko – Greckiej Przyjaźni i Współpracy „Promethidion”, p. Małgorzata Habdas prezes „Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskie w Grecji”, p. Bożena Golec skarbnik „Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskie w Grecji”, p. Christina Tsiouraki pierwsza wiceprezes Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, p. Arkadiusz Wielgosz wiceprezes Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, p. Dariusz Mąkol wiceprezes Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, p. Marek Nadolski sekretarz Towarzystwa Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Atenach, p. Marzena Mavridis redaktor naczelna portalu internetowego „Polonorama”, ojciec Stanisław Łucarza przedstawiciel Parafii Serca Chrystusa Zbawiciela w Atenach.

Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Beata Panagiotopoulou serdecznie witając zaproszonych gości. W pięknych słowach podziękowała wszystkim tym, którzy wspierali działalność polskiej szkoły, przyczyniając się jednocześnie do napisania historii instytucji oświatowej, która przez 24 lata wychowała kilka pokoleń młodych, wartościowych Polaków i Europejczyków, całkowicie świadomych swojej historii i tożsamości narodowej, swojego ważnego miejsca w świecie. Następnie pani Dyrektor poprosiła ojca Stanisława Łucarza o wspólne odmówienie modlitwy, po czym oddała głos tegorocznemu absolwentowi Liceum Zespołu Szkół, który w zwięzłych słowach przedstawił historię polskiej placówki oświatowej w Atenach, począwszy od decyzji nr 26 Ministra Edukacji Narodowej Jerzego Wiatra z dnia 3 lipca 1997 roku, kiedy to został wydany akt założycielski, powołujący do życia Zespół Szkół Ogólnokształcących przy Ambasadzie RP w Atenach, a skończywszy na wydarzeniach bieżących.

Dzieje szkoły dodatkowo ilustrowała wystawa fotograficzna, przedstawiająca najważniejsze momenty z życia szkoły. Następnie uczennice Zespołu Szkół przepięknie i wzruszająco zadeklamowały wiersze klasyków polskiej poezji takich jak Ignacy Krasicki, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid czy Krzysztof Kamil Baczyński. Zaproszeni goście byli zachwyceni patriotyczną recytacją. Następnie zabrał głos przewodniczący Polsko – Greckiej Grupy Parlamentarnej, poseł Daniel Milewski, który stwierdził, że zaprezentowane utwory poetyckie zostały świetnie dobrane, ponieważ ukazują siłę i wielkość polskiego narodu, którego nic nie było w stanie zatrzymać w jego drodze ku wolności i suwerenności.

Spotkanie zakończył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji pan Artur Lompart, dziękując organizatorom za przygotowanie uroczystości, odwołującej się do patriotycznych uczuć zebranych gości, jednocześnie podkreślającej polskie akcenty w Grecji.

Po wizycie w Zespole Szkół posłowie Polsko-Greckiej Grupy Parlamentarnej Polskiego Parlamentu udali się na cmentarz w dzielnicy Aten Nikea, gdzie złożyli kwiaty na grobie Jerzego Iwanowa-Szajnowicza, polskiego asa brytyjskiego wywiadu, bohatera dwóch narodów, który oddał życie w walce z hitlerowskim najeźdźcą, walcząc o wolność i demokrację.

Tekst opracowała: Edyta Karakotsoglou
Zdjecia: Marzena Mavridis

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne