Strona głównaAktualnościInformacje polonijneWielojęzyczność- inwestycja w przyszłość

Wielojęzyczność- inwestycja w przyszłość

Tęsknota za pierogami to nie jedyne wyzwanie, które stoi przed Polakami decydującymi się na życie na emigracji. Otwarcie granic umożliwiło wielu osobom szansę na nowy start, a wyjazd zarobkowy często okazał się wyjazdem na stałe.

Sporo Polaków zdecydowało się założyć rodziny z daleka od kraju ojczystego. Z czasem wielu z nich staje przed dylematem jak wychować dzieci w dwóch kulturach?

Kształtowanie tożsamości dzieci dorastających w mieszanych społecznościach nieodzownie wiąże się z wielokulturowością. Dzieci czerpią z wielu tradycji, i korzystają z dorobku kulturowego rodziny i otoczenia. Dwukulturowość w dużej mierze opiera się na wielojęzyczności – dzieci, które w pierwszych latach życia zetkną się z danym językiem, przyswajają go naturalnie. Rodzice często mają obiekcje przed uczeniem dzieci kilku języków – obawiają się, że ich pociechy będą mylić słowa, ucierpi poprawność gramatyczna lub akcent. Często rezygnują z języka ojczystego, na rzecz języka obowiązującego w danym kraju. Okazuje się, że troska o to, by dziecko było wielojęzyczne przynosi wymierne korzyści.

Jak pokazują badania, dwujęzyczność rozwija zdolność abstrakcyjnego myślenia i pozytywnie wpływa na dalszą naukę. Co więcej, jak pokazały badania prof. Ellen Bialystok z York University, opóźnia to również mentalne starzenie się. Dziecko, które biegle włada kilkoma językami, lepiej rozumie kultury swoich rodziców, nawet jeżeli są one zupełnie odmienne. Co zrobić, by nauka języków w młodym wieku dała jak najlepsze efekty?

O tym jak rozwiną się umiejętności lingwistyczne dziecka decydują rodzice. Znajomość języka ojczystego jest podstawą w budowaniu spójnej tożsamości. Warto nie tracić tego, co się już ma i przekazywać dziecku swój ojczysty dorobek kulturowy. Praca i wkład w to włożone na pewno zaowocują w przyszłości. Odpowiednie metody i podejście mogą już teraz zapewnić dziecku wspaniałą przygodę w poznawaniu języka polskiego.

Duża liczba rodziców przebywająca na emigracji szuka kontaktu ze środowiskiem, w którym używa się języka polskiego. Wielu decyduje się zapisać swoje pociechy do szkół sobotnich. Coraz częściej dostrzega się także zalety wynikające z rozwoju technologii, a co za tym idzie możliwości nauki w dowolnym miejscu i czasie. Takim rozwiązaniem są Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Jest to innowacyjny projekt, który opiera się na nowoczesnych technologiach i nauczaniu domowym. Rodzic korzystając z dostępu do Internetowej Platformy Edukacyjnej pełni rolę nauczyciela. Libratus zapewnia dostęp do scenariuszy lekcyjnych, a także szeregu materiałów, takich jak gry i zabawy. Postępy w edukacji wspomagają również cotygodniowe Webinaria – internetowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Program umożliwia zrealizowanie podstawy programowej, tak, żeby dziecko po powrocie do Polski mogło kontynuować naukę w szkole stacjonarnej. Wszyscy rodzice zainteresowani taką formą edukacji swoich dzieci mogą skorzystać z projektu bezpłatnie. Właśnie trwa rekrutacja do Polskich Szkół Internetowych Libratus na nowy rok szkolny 2016/2017. Rejestracji można dokonać na stronie www.libratus.edu.pl/zapisy2016/ . Nowe zapisy to również szansa dla kolejnych dzieci na darmową, polską edukację poza granicami kraju.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne