Strona głównaAktualnościGrecjaWiększość Europejczyków woli korzystać z cyfrowych dokumentów podróży

Większość Europejczyków woli korzystać z cyfrowych dokumentów podróży

Jak wynika z opublikowanego niedawno specjalnego raportu Eurobarometru, większość Europejczyków woli korzystać z cyfrowych dokumentów podróży podczas podróży poza strefą Schengen.

Według ankiety przeprowadzonej wśród 26 358 uczestników w całej UE i mającej na celu zbadanie zwyczajów związanych z podróżowaniem, przeszłych doświadczeń i przyszłych oczekiwań związanych z podróżami, 68 procent stwierdziło, że opowiada się za cyfrowymi poświadczeniami podróży (DTC), a 66 procent stwierdziło, że woli także posiadanie jednego wniosku o korzystanie z cyfrowych dokumentów podróży na poziomie UE zamiast po jednym dla każdego kraju.

Ponad połowa (58%) respondentów badania stwierdziła, że główne zalety dokumentacji cyfrowej to krótszy czas oczekiwania na kontroli granicznej, wygodne procedury podróżowania (44%) i płynniejsza podróż międzynarodowa (43%).
Ponadto 80 procent stwierdziło, że posiada smartfon, na którym można obsługiwać cyfrową dokumentację podróżną, i jest gotowe pobrać odpowiednie aplikacje, wypełnić formularze administracyjne i odprawić się online.

Inne kluczowe ustalenia raportu Eurobarometru obejmują:
– W ciągu ostatnich pięciu lat 43 proc. Europejczyków przekroczyło zewnętrzne granice strefy Schengen,
– 27 proc. przynajmniej raz w roku podróżuje do strefy Schengen lub poza nią,
– 74 proc. stwierdziło, że głównym powodem wyjazdu poza strefę Schengen jest turystyka, następnie odwiedziny u rodziny i przyjaciół (15 proc.), a także wyjazdy służbowe, wizyty zawodowe lub szkoleniowe, a także udział w konferencjach (7 proc.),
– 66 proc. obywateli UE stwierdziło, że zamierza w przyszłości podróżować do strefy Schengen lub poza nią, przy czym 9 proc. zamierza to robić częściej niż dwa razy w roku, a 27 proc. co najmniej raz.
W zeszłym roku Finlandia jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej zgłosiła się na ochotnika do przeprowadzenia testów wykorzystania paszportu cyfrowego, który umożliwi pasażerom podróżowanie bez dokumentów i, miejmy nadzieję, przyspieszy procedury odprawy.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne