Strona głównaAktualnościPolskaWięcej szkół stworzy oddziały dla dzieci z zagranicy

Więcej szkół stworzy oddziały dla dzieci z zagranicy

Nowe prawo oświatowe ma wprowadzić regulację, które ułatwią aklimatyzację uczniom przyjeżdzającym z zagranicy. Oddział przygotowawczy będzie mógł utworzyć organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły w celu umożliwienia szybkiego i efektywnego włączenia tych uczniów do wspólnej nauki z polskimi rówieśnikami.

Po reformie poprawić ma się działanie oddziałów przygotowawczych – można je będzie tworzyć we wszystkich typach szkół publicznych i niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Wyjątek stanowią: szkoły artystyczne, specjalne, sportowe i mistrzostwa sportowego oraz szkoły dla dorosłych. Oddział będzie mógł obejmować zarówno uczniów poszczególnych klas, jak i łączyć uczniów – w szczególności klas I-III oraz klas V-VIII szkół podstawowych.

Według obowiązujących przepisów gmina ma możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych także w trakcie roku szkolnego. Ma to pomóc zwłaszcza w sytuacji, gdy zajdzie nagła potrzeba przyjęcia większej liczby uczniów przybywających z zagranicy. Decyzję o zakwalifikowaniu do oddziału przygotowawczego podejmie dyrektor szkoły, gdy stwierdzi, że uczeń ma trudności adaptacyjne lub nie radzi sobie z językiem polskim.

http://www.oswiata.abc.com.pl/

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne