Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiUroczysty powitanie nowego roku szkolnego w Szkole Polskiej

Uroczysty powitanie nowego roku szkolnego w Szkole Polskiej

W Szkole Polskiej w dzielnicy Egaleo w dniach 9 i 10 września br. odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. Na ten dzień czekali przede wszystkim uczniowie, których szkoła po wakacyjnej przerwie gości kolejny rok.

W oficjalnej części uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego udział wzięli zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły jak i również polscy dostojnicy i greccy goście, tacy jak: Ambasador RP w Republice Greckiej – Pan Artur Lompart, Attache obrony Ambasady RP w Republice Greckiej – Pan płk Jan Kurdziałek, Wicekonsul Ambasady RP w Republice Greckiej – Pani Anna Maleta, duszpasterz Polonii ateńskiej – Ojciec Marcin Baran, przedstawiciel na Grecję Stowarzyszenia im. Juliusza Słowackiego – Pan Marek Nadolski, kompozytor – Pan Nikolaos Filaktos, burmistrz Dzielnicy Egaleo – Pan Jannis Gkikas, przewodniczący Komitetu Szkolnego przy Urzędzie Miasta Egaleo – Pan Nikolaos Kavvadias, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Egaleo – Pan Alexandros Karvounis. Wszyscy zostali bardzo serdecznie przywitani przez Panią Kierownik Annę Sardis.

Pierwszym punktem oficjalnej uroczystości było odśpiewanie polskiego hymnu narodowego oraz odsłuchanie hymnu Grecji. Następnie uczennice LO odczytały list Ministra Edukacji Narodowej Pana Przemysława Czarnka oraz list Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani Justyny Kralisz.

W swoim powitaniu, Pani kierownik Anna Sardis podziękowała wszystkim za przybycie, przedstawiła nowych nauczycieli oraz poinformowała o przeprowadzonym remoncie i przedstawiła cele edukacyjne na nadchodzący rok szkolny.

„Nasze nowe LOGO”

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie laureatom konkursu „Nasze nowe LOGO” nagród przez Panią wicekonsul Annę Maletę. Laureatki otrzymały zestaw składający się z plecaka i kubka, natomiast osoby wyróżnione czapeczki z daszkiem. Na wszystkich nagrodach widniało nowe, zwycięskie logo szkoły. Wicekonsul skorzystała z tej okazji, by również życzyć wszystkim uczniom Szkoły Polskiej zapału do nauki i radości z odnoszonych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Podczas uroczystości burmistrz Pan Jannis Gkikas wyraził ogromną radość ze współpracy ze szkołą i podkreślił, że uznaje Polaków zrzeszonych wokół Szkoły Polskiej, za pełnoprawnych mieszkańców dzielnicy i życzył wszystkim uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji szkoły wielu sukcesów.

Zanim uczniowie i nauczyciele udali się do swoich klas, Ojciec Marcin Baran – Duszpasterz Polonii ateńskiej uroczyście pobłogosławił społeczność szkolną oraz budynek.

To wzruszająca chwila dla wszystkich uczniów i ich rodziców, którzy zaraz potem udali się wraz z opiekunami do wyznaczonych klas lekcyjnych zapoznać się z planem lekcji i poznać kwestie organizacyjne.

Narodowe czytanie

Zaproszeni Goście udali się do biblioteki szkolnej, by wziąć czynny udział w XI edycji akcji Narodowe czytanie.

Tekst; Marzena Mavridis
Zdjęcia: Markos Mavridis

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne