Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiUroczystość wręczenia nagród uczniom ZS w Ambasadzie RP w Atenach

Uroczystość wręczenia nagród uczniom ZS w Ambasadzie RP w Atenach

8 lutego 2021 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach odbyła się uroczystość poświęcona uczniom Zespołu Szkół, którzy zostali laureatami konkursów historycznych. W spotkaniu oprócz uczniów wzięły też udział: Dyrektor ZS pani Beata Panagiotopoulou oraz nauczycielka historii pani Edyta Karakotsoglou. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Grecji pan Artur Lompart wręczył pani Dyrektor, nauczycielce historii oraz uczniom nagrody i dyplomy, podkreślając, jak ważne jest propagowanie wiedzy o historii Polski oraz pogłębianie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży polonijnej, zwrócił też uwagę na zasługi nauczycieli ZS w krzewieniu wartości i postaw patriotycznych wśród młodych Polaków w Atenach.

Uczeń obecnej klasy III LO Daniel Jankowski został laureatem I miejsca, zdobywając najwyższą liczbę punktów, w IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”. Organizatorami Olimpiady Historii Polski jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Celem jej jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą. Warto także wspomnieć, że dzięki spektakularnemu zwycięstwu w Olimpiadzie Daniela Jankowskiego, Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej w Atenach, reprezentowany przez Dyrektora ZS panią Beatę Panagiotopoulou, otrzymał tytuł Szkoły Olimpijczyka, a nauczycielka historii i wiedzy o Polsce pani Edyta Karakotsoglou została uhonorowana tytułem Nauczyciela Olimpijczyka.

Kolejne nagrodzone osoby to uczestniczki V Edycji Konkursu Filmowego „Patria Nostra 2020” – Świat, dla młodzieży polonijnej w wieku 12-19 lat : Amira Kholandi, uczennica klasy II B LO czteroletniego oraz Natalia Madziar, obecnie już absolwentka Liceum Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Patria Nostra” z Zielonki pod Warszawą, której celem jest propagowanie historii Polski oraz krzewienie patriotyzmu i etyki chrześcijańskiej. Każda z uczestniczek konkursu „Patria Nostra” zrealizowała film o wybranej przez siebie tematyce historycznej dotyczącej Polski. W krótkim 45 sekundowym filmie uczennice wykazały się dużymi umiejętnościami w tworzeniu merytorycznego przekazu i spójnej syntezy treści i formy. To była duża sztuka przekazać w tak krótkim czasie meritum epizodu historycznego!

Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych uczniów! Szczególne podziękowania należą się Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach panu Arturowi Lompartowi, dzięki którego zaangażowaniu w propagowanie polskiej kultury i historii oraz uprzejmości, mogła odbyć się ta wspaniała uroczystość.

Tekst opracowała: Edyta Karakotsoglou

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne