Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiUroczyste nadanie sztandaru szkole polskiej w Atenach

Uroczyste nadanie sztandaru szkole polskiej w Atenach

W dniu 10 czerwca 2023 r. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek wręczyła sztandar Szkole Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach, do której uczęszcza 250 uczniów. Po poświęceniu przez Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego, sztandar został przekazany dyrektor szkoły Annie Sardis. Akt przekazania odczytany został przez Agnieszkę Kaczmarską szefową Kancelarii Sejmu.

Sztandar Polskiej Szkoły w Atenach przedstawia otwartą księgę ze zdjęciami Zamku Królewskiego w Warszawie i ateński Akropol. Symbole te przypominają uczniom o ich ojczyźnie oraz o współistnieniu w ich życiu polskich i greckich korzeni. Jak podkreśliła dyrektor, wielu uczniów, którzy na co dzień uczęszczają do greckich szkół urodziło się w Grecji, a wielu pochodzi z rodzin mieszanych. Podsumowała to słowami ,,Nasi uczniowie traktują dziedzictwo i tradycje Polski i Grecji jako swoje bogactwo.”

Szkoła w Atenach daje uczniom okazję odkryć Polskę poprzez naukę języka, poznawanie historii i literatury, nawiązywanie przyjaźni i dowiadywanie się więcej o tym kraju. Oprócz szkoły w Atenach istnieją jeszcze dwie – w Salonikach i na Krecie. W planach jest również otwarcie kolejnej na Rodos. Dyrektorka szkoły w Atenach podziękowała za zapewnienie edukacji kolejnym pokoleniom polskiego społeczeństwa. Po jej przemowie głosu udzielono pani Marszałek. Przyznała, że dzień nadania sztandaru był dla niej wyjątkowy, powiedziała: „Otrzymujecie dzisiaj sztandar, który dla każdej społeczności jest czymś wyjątkowym. Za sztandar ludzie oddawali życie. Sztandar się święci, na sztandar składa się przysięgę. Sztandar jest symbolem Polski, ale również jedności z Polską tych, którzy mieszkają poza jej granicami. Jest symbolem odrębności i wspólnoty wartości.”

W swoim przemówieniu Marszałek pochwaliła uczniów, pracowników i rodziców za kultywowanie ducha polskiego i ucieleśnianie patriotyzmu wobec Polski i Grecji – „Polska nigdy nie zapomina o swoich obywatelach, którzy rozsiani są po całym świecie, dlatego tak ważne są spotkania z Polonią wszędzie gdzie jeździmy na oficjalne wizyty”. Podziękowania zostały skierowane do władz greckich, rodziców i nauczycieli za umożliwienie Polakom znalezienia bezpiecznego domu, za opiekę nad uczniami, budowanie wspólnoty i przekazywanie dobrych wzorców. Nie obyło się również bez krótkiej historii o patronie szkoły Zygmuncie Mineyce – powstańcu styczniowym, naukowcu i inżynierze. Do jego osiągnięć należy odnalezienie śladów świątyni Zeusa w Dodonie, sporządzenie wielu prac na temat historii i kultury Grecji oraz czynny udział w rekonstrukcji i renowacji obiektów olimpijskich, w tym Stadionu Panathinaikos, który gościł pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie w 1896 roku. Ważną rolę odegrał podczas wojny polsko – tureckiej w 1897. Po powrocie do Polski w latach 20 otrzymał order Virtuti Militari.

Tuż po zakończeniu opowieści o bohaterze narodowym minister Agnieszka Kaczmarska odczytała akt przekazania sztandaru i podpisany został dokument o jego przekazaniu. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski poproszony został o modlitwę w imieniu uczniów. Tuż po jej zakończeniu oficjalnie wręczono sztandar, a następnie uwagę powierzono obecnym dzieciom i młodzieży, która przygotowała część artystyczną.

Galeria

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne