Strona głównaPoradnikObywatel - dokumentyUdzielenie pełnomocnictwa (Upoważnienia) w Konsulacie

Udzielenie pełnomocnictwa (Upoważnienia) w Konsulacie

Osoby przebywające w Republice Greckiej, które chcą udzielić pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce do dokonania czynności prawnej w ich imieniu (np. do zakupu samochodu, wymeldowania, korzystania z konta bankowego etc.), mogą to zrobić podpisując takie upoważnienie przed Konsulem.

W tym celu osoba udzielająca pełnomocnictwa (krewnemu lub znajomemu) powinna przyjść do Konsulatu zabierając ze sobą dowód tożsamości (polski paszport lub dowód osobisty, ewentualnie paszport innego kraju, którego obywatelstwo posiada) oraz przygotowany wcześniej (samodzielnie) dokument zawierający treść pełnomocnictwa oraz dane osoby upoważnianej: imię, nazwisko, data urodzenia, imię jej ojca oraz matki,  numer jej dowodu osobistego lub paszportu i adres w Polsce.

W tym celu osoba udzielająca pełnomocnictwa (krewnemu lub znajomemu) powinna przyjść do Konsulatu zabierając ze sobą dowód tożsamości (polski paszport lub dowód osobisty, ewentualnie paszport innego kraju, którego obywatelstwo posiada) oraz przygotowany wcześniej (samodzielnie) dokument zawierający treść pełnomocnictwa oraz dane osoby upoważnianej: imię, nazwisko, data urodzenia, imię jej ojca oraz matki,  numer jej dowodu osobistego lub paszportu i adres w Polsce.

Konsul poświadczy własnoręczność podpisu na udzielanym pełnomocnictwie – opłata konsularna za tę czynność wynosi 30,00 €.

Konsul nie poświadczy własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie dotyczącym przeniesienia własności nieruchomości bądź innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (np. pełnomocnictwie do sprzedaży lub kupna mieszkania, domu, działki etc.) Podpis mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa) na tego rodzaju dokumencie musi być poświadczony przez greckiego notariusza, a następnie poświadczony w formie klauzuli

Osoby, które chcą udzielić pełnomocnictwa, a nie mogą zjawić się w Konsulacie osobiście, mogą poświadczyć własnoręczność podpisu przed greckim notariuszem  oraz zaopatrzyć ten dokument w klauzulę Apostille tak jak w przypadku pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości bądź innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne