Strona głównaAktualnościGrecjaTylko 1 na 6 greckich domów jest ubezpieczony

Tylko 1 na 6 greckich domów jest ubezpieczony

Chociaż Grecja należy do regionów najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi na świecie, jest w dużej mierze nieubezpieczona od zagrożeń, takich jak trzęsienia ziemi i powodzie, ale także ogólnie od klęsk żywiołowych, które nasiliły się w wyniku zmian klimatycznych, takich jak pożary i fale upałów.

Według danych Stowarzyszenia Towarzystw Ubezpieczeniowych Grecji ubezpieczonych domów jest tylko około 1 miliona i stanowią one zaledwie 16% całkowitej liczby budynków, co według danych z ELSTAT to około 6,5 miliona w całym kraju.

To jeden z najniższych wskaźników w Europie, a w połączeniu z faktem, że Grecja jest członkiem Unii Europejskiej o najwyższych stratach ekonomicznych na mieszkańca (prawie trzykrotnie wyższych niż średnia unijna) w kosztach klęsk żywiołowych związanych z klimatem, staje się jasne, jak nieprzygotowany ten kraj jest na rosnące ryzyko klęsk żywiołowych.

Według danych Eurostatu szkody spowodowane falami upałów, powodziami i burzami w 2020 r. w Grecji kosztowały 91 euro na mieszkańca, w porównaniu z 27 euro na mieszkańca w UE, Francja z 62 euro i Irlandia z 42 euro.

W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, które nękane są głównie falami upałów lub powodziami i wprowadziły obowiązkowe ubezpieczenia dla swoich budynków, Grecja jest daleka od modelu obowiązkowych ubezpieczeń, mimo że posiada wszystkie ryzyka – a trzęsienia ziemi są najbardziej nieprzewidywalnym zagrożeniem.

Nasilene tych zjawisk doprowadziło wręcz do nadmiernego obciążenia budżetu państwa pokryciem odszkodowań, których wysokość jest niewspółmiernie duża w stosunku do kosztów ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Według szacunków zadeklarowane ubezpieczycielom szkody stanowią zaledwie 15% szkód odnotowanych przez właściwe organy państwowe oraz oświadczenie złożone przez ministra ds. zmian klimatycznych Christosa Stylianidesa, że „ciężar pokrycia kosztów odszkodowania za dwa katastrofalne zjawiska, takie jak trzęsienie ziemi na Krecie w 2020 r. i pożary w Evii w 2021 r., wynosi 500 mln euro”.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne