Strona głównaAktualnościInformacje polonijneTrwa rekrutacja ORPEG do szkół w systemie kształcenia na odległość

Trwa rekrutacja ORPEG do szkół w systemie kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), podległy Ministrowi Edukacji i Nauki rozpoczął rekrutację do szkół w systemie kształcenia na odległość (on-line) w ramach Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej.

Oferta edukacyjna Szkół skierowana jest do obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do dzieci i młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia, którzy pragną uczyć się języka polskiego.

Szkoły im. Komisji Edukacji Narodowej umożliwiają:
• spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego. Ramowy program nauczania jest skierowany do uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogą realizować obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w lokalnym systemie oświaty;
• uzupełnianie wykształcenia w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez realizację programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich. Uzupełniający plan nauczania dedykowany jest uczniom, którzy spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w lokalnym systemie oświaty, lecz nie mają możliwości uczęszczania na lekcje języka polskiego.

Kształcenie w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej jest nieodpłatne.

Uczniowie mogą wybrać 1 z 2 planów nauczania:
• uczniowie polscy spełniający obowiązek szkolny w szkołach lokalnych za granicą, realizują ramy programowe kształcenia uzupełniającego (przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce);
• uczniom, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w miejscu swojego obecnego pobytu za granicą, system kształcenia na odległość umożliwia naukę w ramowym planie nauczania.
Szczegóły procesu rekrutacji są zamieszczone na stronie OREPG pod linkiem:

https://www.orpeg.pl

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne