Strona głównaAktualnościGrecjaStopa bezrobocia spadła do 12,5% w maju

Stopa bezrobocia spadła do 12,5% w maju

Według danych Greckiego Urzędu Statystycznego (ELSTAT) bezrobocie odnotowało kolejny niewielki spadek w maju i wyniosło 12,5% z 12,6% w kwietniu i 15,6% w maju 2021 roku.

Wynik ten sprowadza bezrobocie do poziomu z września 2010 roku. Według ELSTAT, po stopie równej 9,4% w styczniu 2009 roku, bezrobocie osiągnęło najwyższy poziom 28% w marcu 2013 roku, zanim zaczęło spadać do listopada 2019 roku, kiedy osiągnęło 17,6%. Następnie wykonało tymczasowy skok do 19,5% w 2020 roku.

Należy zauważyć, że w Programie Stabilności rząd oszacował, że bezrobocie wyniesie w tym roku średnio 13,9% w porównaniu z 14,7% w roku 2021. Oczekuje się, że spadnie ono do 12,2% w 2023 roku, 11,2% w 2024 i 10,2% w 2025.

W bezrobociu nie ma jednak równości. W przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi zaledwie 9,2%, spadając do połowy poziomu z 2017 roku (18,5%). Wśród kobiet wskaźnik ten wynosi natomiast 16,5%, co oznacza spadek tylko o 37% z poziomu 26,7%, odnotowanym w 2017 roku. Również problem bezrobocia młodzieży pozostaje dotkliwy: wynosi 30,1% dla osób w wieku 15-24 lat oraz 11,5% dla 25-74-latków.

opr. Natalia Zientek

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne