Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiSpotkanie Organizacji polonijnych działających w Grecji

Spotkanie Organizacji polonijnych działających w Grecji

Dnia  28.11.2010 r. z inicjatywy Ambasady RP w Atenach

odbyło się spotkanie Organizacji polonijnych działających w Grecji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziesięciu organizacji, mediów polonijnych, zaproszonych gości oraz przedstawiciele Ambasady.

Dwie wcześniejsze zgłoszone organizacje z powodu siły wyższej( strajki) odwołały swój udział. W sumie spotkanie zgromadziło ok. 30 osób.

Uczestnicy spotkania przypomnieli dotychczasowe dokonania Polonii greckiej i wyrazili chęć dalszej pracy na rzecz Polonii.

Lista uczestników:

 • Niezależny Związek Kobiet Polskich na Emigracji
 • Zrzeszenie Polaków w Grecji ”Mieszko”
 • Pani Helena Zadrejko
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej
 • Związek Polaków okręgu Messiniji w Kalamacie ”Kopernik”
 • Niezależny Związek Polonii Greckiej
 • Kurier Ateński
 • Rozgłośnia Athens International Radio
 • Prezydium Rady Rodziców Nauczania Ramowego i Uzupełniającego – Szkoła Polska
 • Stowarzyszenie Polskich Inznierow i Technikow
 • Związek Polonijnych Klubów  Sportowych ”Panpolonikos”
 • Portal Polonorama.com
 • Biuletyn ”Polonia”
 • Związek Polaków na Krecie

 

edit  Spotkanie organizacji polonijnych działających w Grecji z dnia 28.11.2010

Zebrani, pozytywnie oceniając ideę odbytego spotkania zgodnie wnieśli wniosek o częstsze organizowanie podobnych spotkań cementujących polonię w Grecji.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne