Strona głównaAktualnościGrecjaSkładanie wjniosków do Egzaminów Panelladikes

Składanie wjniosków do Egzaminów Panelladikes

Kandydaci do uczestnictwa w Egzaminach Panelladikes / Πανελλαδικές 2010 dla Liceów Ogólnokształcących / Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) i Liceów Zawodowych/ Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ- ΟΜΑΔΑ Β΄) dopuszczających do szkolnictwa wyższego są proszeni o złożenie w dniach 1 – 22 lutego wniosku- deklaracji w swoim Liceum.

Wniosek – oświadczenie mogą składać:

uczniowie ostatniego roku liceum ogólnokształcącego (GEL/ ΓΕΛ)

absolwenci, którzy chcą wziąć udział w Egzaminach Panelladikes / Πανελλαδικές (GEL /ΓΕΛ)

absolwenci posiadający dowód przyjęcia na roku 2008 lub 2009 do dziennego GEL/ ΓΕΛ lub EPAL/ ΕΠΑΛ-grupa B, którzy chcą ubiegać się o 10% miejsc przyjęć do dziennego GEL/ ΓΕΛ bez ponownych egzaminów dopuszczalnych do Akademii Wojskowej i Policji i do szkoły Marynarki Handlowej i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu/ ΤΕΦΑΑ.

uczniowie ostatniego roku liceum zawodowego (EPAL/ ΕΠΑΛ) – grupa B’.

absolwenci –posiadacze świadectwa ukończenia EPAL/ ΕΠΑΛ, którzy chcą wziąć udział w egzaminach Panelladikes / Πανελλαδικές EPAL/ ΕΠΑΛ (grupa B΄)

Wniosek- deklarację kandydaci składają drogą elektroniczną. Do dyspozycji jest pięć podanych modeli wysłania w zależności od odpowiedniego przypadku, które znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Edukacji: www.ypepth.gr

Wnioskodawcy z Internetu lub szkoły otrzymają formularze zgłoszeniowe w zależności od odpowiedniego przypadku, w którym wypełniają wszystkie informacje niezbędne do udziału w Egzaminach Panelladikes / Πανελλαδικές zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na wniosku – deklaracji.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne