Strona głównaPoradnikAuto - MotoSkładanie tablic rejestracyjnych

Składanie tablic rejestracyjnych

W ostatnim tygodniu roku, tysiące Greków stoi w kolejkach urzędów skarbowych by oddać tablice rejestracyjne swoich pojazdów. To, dlatego, że wiele osób woli unieruchomić swój samochód, niż opłacić podatek drogowy, ubezpieczenie i wydatki jego utrzymania.

Złożenie tablic rejestracyjnych oznacza, że samochód osobowy jest nieaktywny, także tablice i dowód rejestracyjny pozostają w urzędzie skarbowym na okres jednego roku.

W tym okresie, pojazd nie może się poruszać, a zatem nie opłacamy podatku drogowego i nie musimy go ubezpieczać.

Dokumenty potrzebne do złożenia tablic rejestracyjnych:

  • dowód rejestracyjny samochodu
  • tablice rejestracyjne
  • kopia zeznania podatkowego by ustalić, kto jest posiadaczem samochodu prywatnego.
  • E9 – jest zaznaczone posiadanie własności pomieszczenia parkingu lub umowa dzierżawy miejsca parkingowego
  • dowód opłaty podatku drogowego za rok 2010 lub
  • aplikacja, która może być wypełniona w urzędzie skarbowym

Parking jest warunkiem złożenia tablic rejestracyjnych, tak, aby samochód nie zajmował stanowiska (miejsce) na drodze.

Każdy, kto nie jest właścicielem parkingu ma dwie możliwości.

 wynajmie miejsce parkingowe do przedstawienia umowy najmu w urzędzie skarbowym

  lub znajdzie rodzinę lub osobę przyjazną, która posiada miejsce parkingowe, które mu odstąpi. Do dokonania tego procesu wymagane jest oświadczenie – wynajem parkingu przez właściciela z potwierdzeniem autentyczności podpisu przez policję, wraz z kserokopią właściciela E9, w której jest wykazane posiadanie na własność miejsca parkingowego.

Konsekwencje „nieaktywnego” samochodu prywatnego.

Korzyści wynikające z nieuaktywnienia samochodu są przede wszystkim gospodarcze, gdyż podatnik nie płaci podatku drogowego za rok, ani ubezpieczenia samochodu. Natomiast złożenie tablic i dowodu rejestracji w urzędzie skarbowym ma charakter tymczasowy – są przechowywane tylko przez rok, następnie, (jeśli nie są odebrane z powrotem przez właściciela), tablice ulęgają zniszczeniu i nie mogą być ponownie wykorzystane.

Ponadto, w przypadku nieaktywnego- „nieuruchomienia” starego samochodu w 2011 r., automatycznie są zwolnione z rozporządzenia o wycofaniu starych samochodów – niedawno ogłoszone przez Ministerstwo Finansów. Warunkiem koniecznym do wycofania samochodów jest opłata wszystkich podatków drogowych samochodu, który będzie wycofany.

Jaki ma właściciel wybór, jeśli  chcę ponownie korzystać ze swojego  samochodu?

jeśli właściciel zdecyduje się ponownie korzystać z samochodu w ciągu jednego roku od złożenia tablic, powinien udać się do urzędu skarbowego i złożyć wycofanie hibernacji, następnie zostają mu zwrócone tablice które ponownie może założyć do samochodu (oczywiście po zapłaceniu podatku) bez dodatkowego obciążenia.

jeśli właściciel zdecyduje się pobrać tablice rejestracyjne samochodu po upływie roku, wówczas  jest  potrzebne potwierdzenie z urzędu skarbowego i policji drogowej oraz opłata znaczka Ministerstwa Transportu w wysokości 30€.

Czas dla właścicieli do złożenia tablic jest określony do 31 grudnia br. roku – jest to ostateczny termin wnoszenia opłaty podatkowej na następny rok.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne