Strona głównaAktualnościPolskaSenat RP ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Senat RP ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa

20 grudnia Senat jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Harcerstwa, w której w 100. rocznicę powołania Związek Harcerstwa Polskiego wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa oraz przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia.

W uchwale przywołano pamięć o Orlętach lwowskich, harcerskich szeregach walczących z nawałą bolszewicką w 1920 r., Szarych Szeregach, Pogotowiu Harcerek i Hufcach Polskich walczących z niemieckim okupantem, a także o Harcerstwie Niepokornym, Ruchu Harcerskim i Ruchu Harcerskim Rzeczypospolitej walczących w konspiracji z władzą komunistyczną i sowieckim okupantem.

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) powstał na zjeździe 1-2 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych (scalenie organizacji z trzech zaborów przebiegało w trudnym okresie formowania się II Rzeczypospolitej i zakończyło pod koniec 1920). Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie[4].

pdf Pełny tekst uchwały

Senat RP

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne