Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiRaport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012, Grecja

Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012, Grecja

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012. Publikacja ukazuje aktualny obraz polskiej diaspory, z uwzględnieniem głównych jej problemów oraz działań podejmowanych przez podmioty krajowe na rzecz poprawienia kondycji społeczności polskiej i polonijnej zamieszkałej za granicą.

Szczegółowej analizie została poddana sytuacja Polonii i Polaków za granicą w 33 krajach, gdzie społeczność polska jest najliczniejsza lub jej obecność ma wymiar polityczny i wpływa na politykę Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa zamieszkania. Na naszej witrynie publikujemy rozdział 1.10. Grecja pdf.

 Więcej informacji: www.msz.gov.pl

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne