Strona głównaAktualnościPolskaPUP Kalisz - Program "The job of my life"

PUP Kalisz – Program „The job of my life”

Program wspiera młodych wykwalifikowanych pracowników z Europy, zainteresowanych pracą w Niemczech, w zawodach deficytowych.

„Program wspierania zawodowej mobilności młodzieży zainteresowanej zawodem oraz bezrobotnych młodych osób z kwalifikacjami z całej Europy”. Program wspiera młodych wykwalifikowanych pracowników z Europy, zainteresowanych pracą w Niemczech w zawodach deficytowych. W chwili obecnej zatrudnienie można uzyskać w jednej z trzech branż:
inżynierowie i zawody techniczne;
lekarze i personel medyczny;
wykwalifikowany personel w hotelarstwie i gastronomii.

Kryteria zatrudnienia:

  • osoby mieszkające na terenie UE z prawem do podejmowania zatrudnienia w UE,
  • w momencie składania wniosku w wieku od 18 do 35 lat (w przypadku zawodów medycznych do 40 r.ż.),
  • osoby z wykształceniem wyższym lub zawodowym w zawodzie deficytowym.

 

W przypadku pracowników wykwalifikowanych dofinansowanie obejmuje tylko zawody, na które jest szczególne zapotrzebowanie. Obecnie są to:
arrow Zawody techniczne – eksperci (inżynierowie): technika maszyn i pojazdów, mechatronika, zawody związane z energetyką i elektryką, informatycy, doradztwo informatyczne oraz tworzenie programów i programowanie, obróbka metalu i spawanie, techniczne prace badawczo-rozwojowe, rysunek techniczny maszynowy (nie kreślarz), konstrukcja i modelarstwo, specjaliści w zakresie gospodarki odpadami.
arrow Zawody techniczne – osoby wykwalifikowane/ specjaliści: elektroinstalatorstwo, blacharstwo, technika sanitarna, ogrzewanie i klimatyzacja.
arrow Zawody medyczne i opiekuńcze: lekarze (za wyjątkiem stomatologów), pracownicy służby zdrowia i pielęgniarze, pracownicy w hotelarstwie i gastronomii.

W ww. zawodach pracodawcy niemieccy są w stanie zapewnić wystarczającą liczbę ofert pracy oraz możliwość dofinansowania.

Rodzaje dofinansowania:
arrow Kurs językowy w kraju pochodzenia – czas trwania do 8 tygodni, maksymalnie 170 godzin lekcyjnych, koszt za godzinę lekcyjną do 10 euro, prefinansowanie przez uczestnika.
arrow Koszty dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną – 200 euro przy odległości do 500 km i 300 euro przy odległości powyżej 500 km, prefinansuje wnioskodawca.
arrow Koszty przeprowadzki przy podjęciu pracy 890 euro zgodnie z wytycznymi programu „Your first EURES- Job”, prefinansuje wnioskodawca.
arrow Procedura uznania zawodu – do 1000 euro włącznie z tłumaczeniem i uwierzytelnieniem; w indywidualnych przypadkach również koszty wyrównania dużych różnic.
arrow Kurs języka niemieckiego równolegle do wykonywanej pracy lub w pełnym wymiarze; szczególnie w zawodach związanych ze służbą zdrowia – maksymalnie 510 godzin lekcyjnych, cena za godzinę lekcyjną zgodna z cenami rynkowymi, maksymalnie do 12 euro.

Osoby spełniające powyższe kryteria i chcące wziąć udział w powyższym projekcie proszone są o składanie CV w języku polskim w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu w pok. 104 do 30.04.2013 r.

Źródło: Anna Miklas (Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu)

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne