Strona głównaPropozycje„Grecka wojna o niepodległość i polski filhellenizm (1821-1833)”

„Grecka wojna o niepodległość i polski filhellenizm (1821-1833)”

Efektem współpracy Ambasady RP z Grecką Fundacją Badań Naukowych i Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego jest właśnie wydana praca zbiorowa pt. „Grecka wojna o niepodległość i polski filhellenizm (1821-1833)”.

Publikacja „Grecka wojna o niepodległość i polski filhellenizm” stanowi interdyscyplinarne podejście do rozwoju ruchu filhelleńskiego w Polsce, która znajdowała się wówczas, podobnie jak Grecja, pod panowaniem obcych mocarstw. Dorobek autorów greckich i polskich obejmuje kilka dziedzin nauki (historia, historiografia, literatura, folklor, prasa), aby jak najszerzej ukazać aspekty polskiego filhellenizmu i rozmiary ruchu filhelleńskiego w Polsce. Oczekujemy, że tom będzie kolejnym ważnym wkładem w sferyczne podejście do polskiego filhellenizmu i pierwszą zbiorową publikacją na ten temat wydaną w Grecji. Publikacja wnosi istotny wkład w rozwój polsko-greckiej współpracy naukowej i wpływa na zwiększenie dynamiki wzajemnych relacji.

Dziękujemy autorom i koordynatorom za ich owocną pracę.

Publikacja jest dostępna w księgarni Fundacji:
https://history-bookstore.eie.gr/section-neohellenic-research/edited-volumes-conference-proceedings-snr/n03-034-0/

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne